คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเพชรบุรี สุดเจ๋ง..!! คว้า 3 รางวัล สิ่งประดิษฐ์ระดับโลก

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเพชรบุรี สุดเจ๋ง..!! คว้า 3 รางวัล สิ่งประดิษฐ์ระดับโลก

          เมื่อระหว่างวันที่ 11 -15  เมษายน 2562  อาจารย์วรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และทีมงาน ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงาน “47th International Exhibition of Inventions of Geneva”  ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

          โดยงาน “47th International Exhibition of Inventions of Geneva” เป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติระดับโลกที่มีคนให้ความสำคัญมากที่สุด ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวา และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 47 มีนักวิจัยจากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ นำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน และมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คน

          อาจารย์วรวุทธิ์ และทีมงาน สามารถคว้ารางวัลระดับโลก จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน) จากผลงานวิจัย In-House Automated Supplies Delivery with Embedded Deep Learning Techniques ระบบลำเลียงสินค้าในโกดังอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาใช้การสั่งงานด้วยเสียง และได้เริ่มสร้างระบบในการสั่งงานด้วยสมอง ในอนาคตจะใช้เป็นหุ่นยนต์ส่งเอกสาร/พัสดุภายสำนักงาน

          รางวัล MEDALLE D’OR BRONZE MEDAL (เหรียญทองแดง) จากผลงานวิจัย ระบบ Surveillance Security System with Artificial Intelligence Technology to Prevent Robbery ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อป้องกันการโจรกรรม

          รางวัล MEDALLE D’OR BRONZE MEDAL (เหรียญทองแดง) จากผลงานวิจัย The Prototype Of Nitrogen Measurement Equipment In Rice Leaves To Reduce Production Costs เครื่องมือวัดสารไนโตรเจนในใบข้าว

          อาจารย์วรวุทธิ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เข้าร่วมส่งผลงานจนได้รับรางวัลระดับโลก ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางใช้กับงานวิจัยของตนเองและนำมาใช้ในการสอนนักศึกษาเพื่อส่งผลงานเร่วมประกวดในระดับต่างๆ ซึ่งผลงานวิจัยทั้ง 3 ผลงานที่ได้รับรางวัลมา จะนำไปจดสิทธิบัตร และนำไปใช้งานจริงต่อไป

          สำหรับ อาจารย์วรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม ก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ในงาน Inter Conference 14th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence เมื่อวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต และรางวัลผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ในงาน The Joint International Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2017).

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ:รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!