ครบรอบ 63 ปี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” กษจ.เพชรบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่รัชกาลที่ 9

ครบรอบ 63 ปี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” กษจ.เพชรบุรี

จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่รัชกาลที่ 9

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดเป็นจำนวนมาก นายสุธัญญ์ ฤทธิ์ขาบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

 

          โดยภายในพิธีดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำผู้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายคำนับ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย และทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกพระองค์เดียวของโลก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรฝนหลวง จากนั้นผู้ร่วมพิธี ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

          อนึ่ง โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎร์ ต่อมาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง”(Artificial rain) ให้กับ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล นำไปดำเนินการช่วยเหลือราษฎร์ ซึ่งสามารถทำให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในทุกปี

http://https://www.youtube.com/watch?v=hMwf0sNlpxk&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!