ครบ 100 วัน

อนุสนธิจากกรณี พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.7. พธ.ด.กิตติ์, ค.ด.กิตติ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ที่ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคหัวใจ เมื่อเวลา 05.42 น. วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 (แรม 11 ค่ำ เดือน 4 ปีชวด) คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ ได้เชิญสรีระของหลวงพ่อตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็นเวลา 100 วัน โดยครบกำหนด 50 วัน ไปเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา

                พระครูวาทีวรวัฒน์ ดร. (กล้าวีรรตโน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่าการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระเทพสุวรรณโมลีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพช่วงทำบุญ 7 วันมีพระพรหมเวที ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 15 และพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นองค์แสดงธรรม ช่วงทำบุญครบ 50 วัน ได้รับเมตตาธรรมจากพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. วัดประยุรวงศาวาส และพระมหาโพธิวงศาจารย์ราชบัณฑิต วัดราชโอรสาราม ซึ่งเป็นพระธรรมกถึกระดับประเทศมาเป็นองค์แสดงธรรม หลังจากนั้นได้นิมนต์พระสังฆาธิการใน จ.เพชรบุรีเป็นองค์แสดงธรรม เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด

                ส่วนการเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมมีทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพทุกค่ำคืน โดยเฉพาะในช่วง 50 วันแรก บางวันมีเจ้าภาพมากกว่า 1 คณะด้วยเพราะหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ผู้มีศีลาจารวัตร เคร่งครัดในพระวินัย แตกฉานในพระไตรปิฎก ทรงสมณคุณ โดยมีพระมหาเถระระดับประเทศกรรมการมหาเถรสมาคม หรือเจ้าคณะผู้ปกครองระดับสูง อาทิ เช่น เจ้าประคุณฯ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม, พระเดชพระคุณฯ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร, พระเดชพระคุณฯ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค 7 วัดปทุมคงคาฯลฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, ส.ส., ส.ว. และนักการเมืองท้องถิ่นใน จ.เพชรบุรี มาร่วมเป็น

เจ้าภาพและร่วมพิธีสวดอภิธรรมแต่ช่วงหลังครบ 5 วันแล้วบางวันยังไม่มีเจ้าภาพ บางวันเจ้าภาพขอเลื่อน บางวันเจ้าภาพมาติดต่อขอจองแบบกะทันหัน อาจเป็นเพราะด้วยสถานการณ์โควิด-19 แต่ในทุก ๆ วันจะมีพระมหาเถระภายในวัดได้ช่วยกันติดต่อประสานงานให้ผู้ใกล้ชิดร่วมเป็นเจ้าภาพมิได้ขาด

                พระครูวาทีวรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่าวันที่ 16 มิถุนายน 2564 จะกำหนดครบ 100 วัน ซึ่งในวันดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรในการบำเพ็ญกุศล โดยกำหนดการในช่วงเช้าเวลา 09.30 น. มีการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระพรหมเวทีวัดพระปฐมเจดีย์, เวลา 10.00 น. มีการสวดพระพุทธมนต์ ธัมมนิยามสูตร ซึ่งในพิธีนี้ได้รับเมตตาธรรมจากสมเด็จพระราชาคณะหลายรูปมาร่วมเป็นองค์ประธานในพิธี ส่วนพิธีในภาคค่ำ เวลา 19.00 น. จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณฯพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค 7 วัดปทุมคงคา และสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงหลังจากนั้นจะทำพิธีบรรจุสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพื่อรอความพร้อมในการขอพระราชทานเพลิงศพ

                สำหรับการขอพระราชทานเพลิงศพนั้นที่ประชุมคณะกรรมการขณะนี้ได้กำหนดห้วงเวลาเอาไว้เป็นเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นช่วงปลายปี 2564 แต่ขณะนี้ยังไม่มีการขอพระราชทานเพลิงศพไป เนื่องจากต้องจัดสร้างเมรุให้เสร็จเรียบร้อยก่อน โดยพระเดชพระคุณฯ พระพรหมเสนาบดี ซึ่งเป็นลูกศิษย์พระเทพสุวรรณโมลี ร่วมเป็นเจ้าภาพ, พระครูวัชรสุวรรณาทร, ดร. (ลูกชุบ) และทีมช่างวัดใหญ่สุวรรณารามจะตัดเมรุขึ้นมาใหม่หนึ่งหลังเพื่อใช้ตั้งสรีระ โดยหากแล้วเสร็จจะกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาเป็นองค์ประธาน และสุดแต่พระมหากรุณาธิคุณว่าจะกำหนดพระราชทานเพลิงศพวันเวลาใด

                ทั้งนี้ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ บำเพ็ญกุศลถวายพระเดชพระคุณฯพระเทพสุวรรณโมลีด้วยความตั้งใจสนองพระคุณเพราะทุกรูปได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในทุกมิติจากพระเดชพระคุณฯ จนทำให้ทุกรูปมีหน้าที่การงานหลักฐานมั่นคง มีความเป็นเลิศในด้านการปกครอง เผยแผ่ ศึกษา สาธารณสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ(ก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์) และถือเป็นประวัติศาสตร์ของวัดมหาธาตุวรวิหาร และคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากพระเทพสุวรรณโมลีมีความเป็นที่สุดหลายประการ กล่าวคือ เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ที่มีอายุมากที่สุด พรรษามากที่สุด เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุที่มีเปรียญธรรมสูงสุด และตำแหน่งทางการปกครองสูงสุด คือที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 (เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์) ฯ

                คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลถวายพระเทพสุวรรณโมลีติดต่อที่ พระครูวาที่วรวัฒน์, ดร. (กล้า) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร 086-6556428, พระครูวิสิฐพัชราจาร, ดร. (ป้อม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 081-8525470, พระมหาอัสนี มหาเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 087-0795823

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!