“ครูเอื้อย” พิตะวัน ประสานสารกิจ

ศิลปินพื้นบ้านละครชาตรีเมืองเพชร

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ สมาคมสตรีไทยสากล นำโดย ดร.จิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากล จัดพิธีมอบรางวัลพระแม่ธรณีทองคำ ในงานสตรีสากลสานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยมี หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ เป็นประธานมอบรางวัล ในการนี้มีศิลปินละครชาตรีเมืองเพชร ได้แก่ น.ส.พิตะวัน ประสานสารกิจ หรือ “ครูเอื้อย” อายุ ๔๙ ปี ศิลปินนักแสดงละครชาตรีเมืองเพชรบุรี เจ้าของคณะละครชาตรี “เพชรสุมาพร” ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น ด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ และการละคร

น.ส.พิตะวัน ประสานสารกิจหรือ “ครูเอื้อย” กล่าวว่า ฝึกรำไทยตั้งแต่อายุ ๕ ปี เป็นบุตรสาวของ คุณพ่อประสิทธิ์ คุณแม่สุพร ประสานสารกิจ (นามสกุลเดิม ศรีทิม) ฝั่งคุณพ่อประสิทธิ์สืบเชื้อสายละครชาตรี “หลวงอภัย-พลรักษ์” หรือ ละครคณะนายสุข จันทร์สุข ส่วนฝั่งคุณแม่สุพร (ศรีทิม) สืบเชื้อสายละครชาตรี “หลวงทิพย์อัตญา” ด้วยเหตุนี้ครูเอื้อยจึงเกิดและเติบโตจากครอบครัวละครชาตรี ฝึกร้องรำเล่นละครชาตรีมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน เป็นเจ้าของคณะละครชาตรี “เพชรสุมาพร” นิยมทำการแสดงเรื่องพระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน ไกรทอง โกมินทร์ ฯลฯ คณะละครเพชรสุมาพรตั้งอยู่ถนนโพธิ์การ้อง ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี

นอกจากรับงานทำการแสดงละครชาตรีในงานต่าง ๆ แล้ว ครูเอื้อยเริ่มสอนนาฏศิลป์ รำไทยให้กับเด็ก เยาวชนที่สนใจตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยใช้ทุนทรัพย์ของตนเองชักชวนเด็กและเยาวชนในชุมชนมาฝึกนาฏศิลป์รำไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ขอทุนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML จากชุมชนหน้าพระลาน จัดกิจกรรมสอนรำไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑, ๒๕๕๓ ได้รับการสนับสนุนจาก กศน.ตำบลท่าราบ กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรีในการจัดกิจกรรมสอนรำไทยให้เด็กและเยาวชน รวมถึงได้มีโอกาสฝึกรำทะแยมอญ รำอวยพรให้กับกลุ่มผู้สูงอายุโรงพยาบาลชะอำโรงพยาบาลท่ายาง

          กระทั่งประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการเชิญชวนจาก “กลุ่มลูกหว้า” ทำงานด้านการสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร และขับเคลื่อน เรื่องสื่อสร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสรรค์ ได้เชิญชวน
ครูเอื้อย ครูละครชาตรีทำการฝึกสอนนาฏศิลป์รำไทยให้กับเด็ก เยาวชนที่สนใจ โดยใช้พื้นที่ใต้ถุนศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม ทำการสอนรำไทยร่วมกับ “แม่ครูสมทรง บุญวัน”
ผู้ก่อตั้งกลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อย สืบสานการแสดงโขนสด ลิเก ละครพื้นบ้าน โดยในช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม-เมษายน ทางกลุ่มลูกหว้าได้ร่วมกับครูเอื้อย จัดกิจกรรมฝึกสอน
รำไทยให้เด็กเยาวชนที่สนใจในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เรียนรำไทยกับครูเอื้อย โดยใช้พื้นที่หอศิลป์สุวรรณาราม เรือนไทยของวัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นสถานที่ฝึกซ้อม มีเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่สนใจพาเรียนรำไทยกับครูเอื้อยภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อโควิด-๑๙

ครูเอื้อย บอกว่า นอกจากเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร ยังภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดงรำไทย ละครชาตรีให้กับเด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ฝึกฝน พัฒนาจนสามารถทำแสดงได้ เป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักและซาบซึ้งในศิลปะรำไทยที่มีความอ่อนช้อยงดงาม ช่วยทำให้เด็ก ๆ เห็นคุณค่า คุณประโยชน์ในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรี. 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!