คลังจังหวัดฯ ผุดไอเดียพัฒนาการท่องเที่ยว ทำเวปไซด์ข้อมูล เชื่อมโยงผ่าน QR CODE คาดกลางเดือน มี.ค.วาง 40 จุด ทั่วเพชรบุรี

คลังจังหวัดฯ ผุดไอเดียพัฒนาการท่องเที่ยว ทำเวปไซด์ข้อมูล เชื่อมโยงผ่าน QR CODE คาดกลางเดือน มี.ค.วาง 40 จุด ทั่วเพชรบุรี

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ ” ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีแบบครบวงจรด้วย QR CODE” จัดโดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างการรับรู้และบูรณาการความร่วมมือในการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางปิยา เสือคาบแก้ว นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนการคลังจังหวัดเพชรบุรี ว่าที่ร้อยตรีไพศาล พงศ์ศิริไพศาล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และส่วนราชการ ภาครัฐ-ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม

          นางปิยา เปิดเผยว่า เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงและเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศาสนา แต่ปัจจุบันการวิเคราะห์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ยังขาดฐานข้อมูลเครื่องชี้วัดที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบุรี จึงบูรณาการร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมในภาคปฏิบัติสู่ฐานข้อมูลกลางให้เกิดความรวดเร็วในการประมวลผล ตลอดจนเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นแบบ 2 ทาง ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างตรงจุดและถูกทิศทาง


          “โครงการดังกล่าว ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้ง 8 อำเภอ มากมายกว่า 70 รายการ อาทิ วัด โบราณสถาน ตลาด น้ำตก สวนสัตว์ ชายหาด พิพิธภัณฑ์ จัดทำเป็นเวปไซด์เฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวก บริการนักท่องเที่ยวและประชาชน ในการหาข้อมูล ติดตามข่าวสาร งานกิจกรรม และเทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดเพชรบุรี อย่างครอบคลุม เมื่อแล้วเสร็จจะเชื่อมต่อการเข้าถึงเวปไซด์ด้วยระบบ QR CODE เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และจะเริ่มดำเนินการติดตั้งป้าย QR CODE ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 40 แห่ง โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561ทั้งนี้ผู้ที่ใช้บริการแสกน QR CODE นอกจากจะสามารถค้นหาข้อมุลการท่องเที่ยวด้านต่างๆแล้ว ยังสามารถแสดงข้อคิดเห็นและทำการประเมินสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆได้ โดยผู้ใช้บริการ 30 ท่านแรก จะได้รับเหรียญจากกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นของสะสมที่หาได้ยากประจำจังหวัดเพชรบุรี และเป็นที่ระลึกด้วย” นางปิยา กล่าว 

ทีมข่าวเพชรภูมิ/น.ส.อรุณี บุญเสวก : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!