คลื่นการศึกษา : ชนะเลิศระดับภาค (16 ก.ค. 2565)

ชนะเลิศระดับภาค

นักเรียนและคณะครู โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี สังกัด สพป.เพชรบุรี  เขต ๑ คว้าชัยชนะระดับภาค จากการส่งประกวดโครงงานจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ ๔

การจัดทำโครงงานเข้าประกวดในครั้งนี้ จัดทำโดย  ด.ญ.ชญาดา ตั้งวงศ์, ด.ญ.หทัยภัทร โสภาศรี, ด.ญ.รัตนา อดิวิชญ์ และ .ญ.ธนัฐฐา เทียรเตี้ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ซึ่งได้มีความมานะ พยายาม ตั้งใจฝึกฝนในการจัดทำผลงานเป็นอย่างดีเยี่ยม โดยมี คุณครูเกศินี ขวัญใจ, คุณครูปุณยาพร เชื่อมชิต และคุณครูนิลาวรรณ แย้มเต่า
ควบคุมการฝึกซ้อมภายใต้การสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก อรุณี ไล้ทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขา-สมอระบัง 

จากการส่งโครงงาน โรงเรียนวัดเขาสมอระบังได้รับรางวัล ชนะเลิศ
ระดับภาค และได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดการเเข่งขันโดยมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ร่วมกับ สมาคมไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำความภาคภูมิใจมาสู่บุคลากรในโรงเรียน, กรรมการสถานศึกษา, นักเรียน, ผู้ปกครองทุกคน

ทางโรงเรียนวัดเขาสมอระบังขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านสำหรับการสนับสนุนการประกวดครั้งนี้เป็นอย่างสูง

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!