คลื่นการศึกษา (1 ก.ค. 2565)

น้อง ธนดล มีสวัสดิ์

ขอแสดงความยินดีกับ ธนดล มีสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๒ สมาชิกวงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประกวดการแสดงเดี่ยวเครื่องดนตรี (French Horn) และได้ผ่านการคัดเลือกเป็นเยาวชนที่มีทักษะทางด้านดนตรียอดเยี่ยม ให้เข้าร่วมทำการแสดงคอนเสิร์ต ในโครงการสยามดุริยางค์เครื่องลมประสมสำเนียงไทย (Wind Symphony of Thai Sonority) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการสยามดุริยางค์เครื่องลมประสมสำเนียงไทย : Wind Symphony of Thai Sonority

น้อง ธนดล มีสวัสดิ์ เป็นบุตรของ มารุต หงส์มัง และ กมลชนก มีสวัสดิ์ ซึ่งธนดล มีสวัสดิ์ มีความชื่นชอบ และมีพรสวรรค์ด้านดนตรีมาตั้งแต่เด็ก มีความตั้งใจฝึกฝนจนเกิดทักษะ ความชำนาญ ภายใต้การฝึกสอนอย่างดีเยี่ยมจาก ครูวัชพล วุฒิกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา และการส่งเสริม สนับสนุนจาก ไกรรัฐ สว่างเดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ส่งผลให้น้องธนดล มีสวัสดิ์ ได้รับการคัดเลือก นำความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งให้กับตนเอง ครอบครัว ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เพื่อน ๆ และชาว จ.เพชรบุรี

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!