คลื่นการศึกษา (1 ก.ย. 2565)

  • ประวัติศาสตร์ของชีวิต

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา พสกนิกรชาวไทย
ละแวก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี โดยเฉพาะบุคลากร
ในแวดวงการศึกษา ต่างปลาบปลื้มปีติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในโอกาสนี้ ยิ่งสร้างความภาคภูมิใจกับบุคลากรแวดวงการศึกษาและพสกนิกร จ.เพชรบุรี ที่ครูจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทร ครู และนักเรียน รร.วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต ๒ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ถวายงานการสอนจำลองห้องเรียนโรงเรียนปลายทางที่จัดการสอนด้วย DLTV ซึ่งทั้งครูจุฑาธิป  และนักเรียนที่เข้าร่วมสาธิตการจัดการเรียน การสอนถวายทั้งสองพระองค์ มีความปลาบปลื้ม ปีติยินดีเป็นอย่างมาก ถือเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตของตนซึ่งจะต้องจดจำไว้ตลอดกาล

ครูจุฑาธิป กล่าวว่า ที่ตนได้รับโอกาสได้สร้างประวัติศาสตร์ของชีวิตข้าราชการครูในครั้งนี้ ก็เพราะได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน ให้คำแนะนำ เป็นอย่างดี จากผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต ๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จาก ผอ.ฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ ผอ.เชี่ยวชาญ รร.วัดห้วยเสือ  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี ซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วย

ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!