คลื่นการศึกษา (16 ก.ย. 2565)

ผอ.ดร.รัชนี พันออด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส ผอ.คนเก่งของชาวการศึกษา จ.เพชรบุรี ล่าสุด ไปรับรางวัลเชิดชูเกียรติมาอีกแล้ว โดยเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕  ท่าน ผอ.ไปรับมอบ รางวัลเชิดชูเกียรติพระพฤหัสบดี (ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔) จาก ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงาน “ก้าวสู่ ๒ ทศวรรษ สกสค.สานต่อคุณค่าสู่สมาชิกเพื่อนครู” ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการนี้ คณะผู้บริหาร, คณะครู, ญาติ มิตร ได้ร่วมแสดงความยินดี นับเป็นผู้บริหารที่เป็นแบบอย่าง สมควรได้รับ การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง

รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้าน การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!