คลื่นการศึกษา

รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกร […]

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

13 มิถุนายน 2565

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

29 มีนาคม 2565

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

28 มีนาคม 2565

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

2 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2564

ละออง แสงภู ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน […]

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

29 ธันวาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

16 ธันวาคม 2564
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!