คุยกับ “จ.อ. เสนอ ศรีถม” ปลัด อบต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด

โครงการถนนต้นตาลประติมากรรมทะลายตาลโตนดยักษ์

         “อำเภอบ้านลาด” ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งดงตาลโตนดของ จ.เพชรบุรี ชาวบ้านลาดนิยมนำผลผลิตจากน้ำตาลโตนดมาใช้เป็นส่วนผสมของขนมหวานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับวันอาชีพการทำตาลโตนดกำลังจะเลือนหายไป เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจที่จะสืบทอดต่อ

       จ.อ. เสนอ ศรีถม หรือ “ปลัดเสนอ” ปลัด อบต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จึงได้ริเริ่มฟื้นฟูโครงการถนนต้นตาลและจัดสร้างประติมากรรมทะลายตาลโตนดยักษ์ขนาดใหญ่ขึ้นที่บริเวณคลองชลประทานราษฎร์ สายใหญ่ฝั่งซ้าย หมู่ ๒ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

         จ.อ. เสนอ ศรีถม ปลัด อบต.ไร่สะท้อน เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า ตนเป็นลูกเกิดที่ ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด หลังเรียนจบชั้น ม.๖ ที่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ ได้ไปสอบติด นักเรียนจ่าที่ โรงเรียนสื่อสารทหารเรือ ป้อมพระจุลฯ จ.สมุทรปราการ เรียนอยู่ ๒ ปีจนสำเร็จการศึกษาและเข้ารับราชการเป็นทหารที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.)

         ระหว่างนั้นรัฐบาลไทยได้จัดซื้อ “เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จ.อ. เสนอจึงสอบได้เป็นตัวแทนไปรับ-มอบเรือที่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ๒๕๓๖

         ต่อมา จ.อ. เสนอศึกษาต่อที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ได้สอบเปลี่ยนสายงานจากทหารไปรับราชการเป็นปลัด อบต. ที่ อบต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี อยู่ประมาณ ๙ ปี ก่อนย้ายกลับมารับตำแหน่งเป็นปลัด อบต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ในปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน

         ตลอดระยะเวลาในการทำงาน จ.อ. เสนอ เห็นว่าบทบาทของท้องถิ่นไม่ใช่แค่ทำถนน ประปา หรือไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรจะหยิบยกขึ้นมาพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน และเห็นว่าที่ผ่านมาถนนเส้นเลียบคลองชลประทานในพื้นที่ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ จะมีรถวิ่งผ่านไป-มาเป็นจำนวนมาก จึงคิดว่าจะทำอย่างไรให้รถหยุดพักแวะเที่ยวชมและซื้อสินค้าภายในชุมชนแห่งนี้เริ่มแรกคิดจะทำซุ้มประติมากรรมต้นตาลโตนดเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของ ต.ไร่สะท้อน แต่ติดขัดในเรื่องงบประมาณ สถานที่ ตลอดจนผู้คนไม่สามารถสัมผัสได้ เนื่องจากอยู่บนถนน ประกอบที่ถนนริมคลองชลประทานราษฎร์มีต้นตาลที่ปลูกขึ้นตามโครงการ “ปลูกตาลล้านต้น” เมื่อปี ๒๕๕๓ กำลังยืนต้นเรียงรายเป็นแถวยาวอย่างสวยงามและกำลังให้ผลผลิตแล้วกว่า ๕๐ ต้น เห็นว่าท้องถิ่นสามารถหาผลประโยชน์จากต้นตาลเหล่านี้ได้แล้ว จึงเปลี่ยนแนวคิดมาจัดทำ “ถนนต้นตาล”  พร้อมทั้งต่อยอดจัดสร้าง “ประติมากรรมทะลายตาลโตนดยักษ์” ขนาดความสูง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร มาตั้งเด่นตระหง่านริมถนนคลองชลประทานท่ามกลางท้องทุ่งนาและป่าตาล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ ต.ไร่สะท้อน และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

       “ภายหลังเปิดประชุมสภา อบต.ไร่สะท้อน ผมจะหารือต่อสภาฯ เพื่อขอจัดโครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด “ถนนต้นตาล ลานวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด” ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พร้อมทั้งจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ตาลที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำตาลโตนดต่อไป” จ.อ. เสนอกล่าว

       แนวคิดของ จ.อ. เสนอ ที่จะเสนอเข้าสู่สภา อบต.ไร่สะท้อน นับว่าเป็นแนวคิดที่ปลุกให้ ต.ไร่สะท้อน ได้รับการจับตามอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นคลองชลประทานช่วงผ่าน ต.ไร่สะท้อน เป็นถนนเลี่ยงเมือง ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเลี่ยงเส้นทางจาก ถ.เพชรเกษม ที่มีความแออัดมาใช้เส้นทางนี้ และสามารถแวะเที่ยวชมทิวแถวต้นตาล ลานวัฒนธรรมของ อ.บ้านลาด ทั้งยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่น อ.บ้านลาด ได้อีกทางหนึ่งด้วย.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!