คุยกับ ‘ศิริรัตน์ ทรงความดี’ นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

เชิญชวนเที่ยวงาน ‘จากวันนั้น…ถึงวันนี้ ๑๐๔ ปี หาดเจ้าสำราญ’

นางศิริรัตน์ ทรงความดี

นางศิริรัตน์ ทรงความดี หรือ “นายกฯ เจี๊ยบ” นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า “หาดเจ้าสำราญ” เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ เดิมเรียกว่า “บางทะลุ” ย้อนกลับไปเมื่อกว่า ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย สมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชา ได้เคยเสด็จฯ แปรพระราชฐานลงเรือตากอากาศเที่ยวเล่นที่ท้องทะเลบางทะลุ (หาดเจ้าสำราญ) อีกทั้งในแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ก็ทรงนำขบวนเรือเข้ามาหลบพายุ ณ ที่แห่งนี้ ขณะนำขบวนทัพหลวงพร้อมทหารลงไปตีเมืองนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จ-พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ก็เคยเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่พลับพลาค่ายหลวงบางทะลุ

บ้านบางทะลุ .เมือง จ.เพชรบุรี ห่างหายจากการเสด็จประพาสและประทับแรมของพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีนานหลายสิบปี กระทั่งถึงในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระองค์ประชวรด้วยโรครูมาติซั่ม (โรคไขข้ออักเสบ) มีพระอาการปวดตามพระวรกาย พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) แพทย์หลวงประจำพระองค์ ได้กราบบังคมทูลแนะนำให้เสด็จฯ ไปประทับ ณ สถานที่ที่อบอุ่น อากาศถ่ายเทสะดวกแถบชายทะเล พระโรคก็จะหายหรือทุเลาลงได้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้กรมอุทกศาสตร์ กระทรวงทหารเรือ สำรวจหาดทรายชายทะเลที่เหมาะสม

เมื่อกรมอุทกศาสตร์ได้สำรวจแล้วมีความเห็นว่าเวิ้งอ่าวจากปากคลองบางทะลุลงไปทางทิศใต้ มีหาดทรายดีพอสมควร กำลังลมพอสมควร และมีไอโอดีนสูงกว่าที่อื่น จึงนำขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงาน พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพลับพลาที่ประทับแรมขึ้นที่ชายทะเลตำบลบางทะลุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐

พลับพลาที่ประทับสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย เทียบไม่ได้เลยกับพระบรมมหาราชวัง เป็นอาคารไม้ยาง ใต้ถุนสูง ฝาขัดแตะ หลังคามุงจาก หลังที่เป็นห้องพระบรรทมอยู่ล้ำหน้าใกล้ทะเลกว่าหลังอื่น ๆ และมีอาคารใต้ถุนเตี้ยอยู่หลังหนึ่งคล้ายท้องพระโรง เป็นที่เสด็จฯ เสวยพระกระยาหารและทอดพระเนตรการแสดงมหรสพต่าง ๆ

นอกจากอาคารพลับพลาที่ประทับแล้ว ยังมีอาคารคล้าย ๆ กันหลายหลังสำหรับผู้ตามเสด็จฯ อาคารเหล่านี้สร้างรวมกันเป็นหมู่บ้านใหญ่ดูแล้วคล้ายเป็น ‘ค่าย’ จึงเรียกว่า ‘ค่ายหลวงบางทะลุ’ ตามชื่อของตำบลบางทะลุ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับยังค่ายหลวงบางทะลุ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ต่อมาพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่า “บางทะลุ” เป็นชื่อที่ไม่ไพเราะ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขนานนามพระราชทานว่า “ค่ายหลวงหาดเจ้าสำราญ” (หมายถึง เป็นที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสำราญพระราชหฤทัย) ประกาศมา ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

จากวันนั้นถึงวันนี้หาดเจ้าสำราญมีอายุครบ ๑๐๔ ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างค่ายหลวงฯ และพระราชทานชื่อจาก “บางทะลุ” เป็น “หาดเจ้าสำราญ” ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักประวัติศาสตร์ของหาดเจ้าสำราญได้ดียิ่งขึ้น เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จึงกำหนดจัดงาน “จากวันนั้น…ถึงวันนี้ ๑๐๔ ปี หาดเจ้าสำราญ” ตอน“สุขสำราญอาหารพื้นถิ่น”

ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรสอาหารทะเลสด ๆ และของอร่อยมากกว่า ๑๕๐ ร้านค้า พร้อมรับประทานอาหารริมหาดทรายชายทะเล สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน ชมพลุไฟเฉลิมฉลอง, ชมโชว์การแสดงประจำวัน, ฟังเพลงชิลล์ ๆ กับศิลปินนักร้องชื่อดัง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ขอเชิญเที่ยวงาน “จากวันนั้น…ถึงวันนี้ ๑๐๔ ปี หาดเจ้าสำราญ” ตอน“สุขสำราญอาหารพื้นถิ่น”ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคมนี้ ณ บริเวณสวนภูมิทัศน์ริมชายทะเลหาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โทร. ๐๓๒-๔๗๘-๕๕๕ ในวันเวลาราชการ.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!