คุยกับ ‘สุรีย์ จันทร์ปรุง’ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง ตั้งกลุ่มชาวบ้านฟื้นฟูผ้าซิ่นไทยทรงดำบ้านแม่ประจันต์

บ้านแม่ประจันต์ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของชาวไทยทรงดำ(ลาวโซ่ง) ในอดีตชาวไทยทรงดำ บ้านแม่ประจันต์นิยมทอผ้าและนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง โดยเฉพาะ “ผ้าซิ่นลายแตงโม” เป็นผ้านุ่งมีลายเฉพาะของสตรีชาวไทยทรงดำ

น.ส.สุรีย์ จันทร์ปรุง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง

น.ส.สุรีย์ จันทร์ปรุง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง เปิดเผย “เพชรภูมิ”ว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้เข้ามารวมกลุ่มชาวบ้านบ้านแม่ประจันต์พร้อมถ่ายทอดความรู้การทอผ้าขาวม้าและผ้าซิ่นตีนจก เพื่อสร้างรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว

แต่ต่อมาเกิดปัญหาการใช้สารเคมีในพืชสวนไร่นา ส่งผลกระทบทำให้การเลี้ยงหนอนไหมไม่ค่อยได้ผลผลิต ประกอบกับผู้เฒ่า ผู้แก่เริ่มชราลงและลูกหลานไม่ให้ความสนใจในการฝึกทอผ้าซิ่น และการใช้เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ส่งผลให้นับวันการทอผ้าซิ่นเอกลักษณ์ไทยทรงดำกำลังจะเลือนหายไปจากหมู่บ้านแม่ประจันต์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

             น.ส.สุนีย์กล่าวต่อไปว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงาน กศน.อำเภอท่ายาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องการจะอนุรักษ์ ฟื้นฟูการทอผ้าซิ่นไทยทรงดำขึ้นมาใหม่ ให้คงอยู่คู่กับบ้านแม่ประจันต์ต่อไป ตนจึงร่วมกับ น.ส.พรรณปพร ผลเต็ม ครู กศน.ตำบลวังไคร้ เข้าไปพูดคุยและชักชวนชาวบ้านตั้ง “กลุ่มทอผ้าไทยทรงดำบ้านแม่ประจันต์” ขึ้นที่บริเวณหมู่ 1 บ้านแม่ประจันต์ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พร้อมสนับสนุนงบประมาณของ กศน. อำเภอท่ายางในการจัดซื้อด้ายจากบ้านคูบัว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี มาทอผ้าลายเอกลักษณ์ไทยทรงดำจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มทอผ้าไทยทรงดำบ้านแม่ประจันต์อีกด้วย

             “ขั้นตอนการทอผ้าเริ่มปั่นด้ายด้วยเครื่องกอไหมโบราณ เสร็จแล้วนำด้ายไปใส่เขาและใส่ฟืม จากนั้นเอาไปขึง หรือกางไว้ที่กี่ทอและทำการทอผ้าด้วยกระสวยมือเป็นผ้าซิ่นลายแตงโม จำหน่ายในราคาผืนละ 800 บาทขึ้นไปตามแต่คุณภาพของเส้นด้ายที่นำมาใช้ทอ” น.ส.สุนีย์ กล่าว

             ผู้สนใจจะเข้ามาดูขั้นตอนการทอผ้า หรือซื้อผ้าซิ่นลายแตงโม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางเสาวลักษณ์ ชื่นฤทัย ประธานกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำบ้านแม่ประจันต์ โทร. 089-743-3926 หรือที่ สำนักงาน กศน. อำเภอท่ายาง โทร. 081-011-0809.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!