งาน ‘ลานเพลินร้อยดีวิถีบ้านลาด’

ชมประโยชน์ครบวงจร ‘ต้นตาล’

ชิม-ช้อป-แชะ สาระ-บันเทิงครบครัน

.อ. เสนอ ศรีถม ปลัด อบต.ไร่สะท้อน
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ร่วมกับ ว่าที่ ร.ท. ยุทธ
นุชสวัสดิ์
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
บ้านลาด เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า
สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด ร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมตำบล ๑๘ แห่ง ใน อ.บ้านลาด โดยการสนับสนุนจาก จังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด อบจ.เพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฯลฯ กำหนดจัดงานโครงการ “ลานเพลิน ร้อยดี
วิถีบ้านลาด”
ถนนต้นตาล ลานวัฒนธรรม
อำเภอบ้านลาด
ณ ถนนต้นตาลหมู่ ๒
ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ภายในงานชมนิทรรศการตาลกับ
วิถีชีวิตแบบครบวงจร
จากสภาวัฒนธรรม
ตำบล ๑๘ แห่งในพื้นที่ อ.บ้านลาด อาทิ นิทรรศการ “กำเนิด
เกิดเป็นตาล”
สาธิตจุดกำเนิดของต้นตาล ความเป็นมาต่าง ๆ จาก ต.ตำหรุ นิทรรศการ “ต้นตาล สร้างบ้านเรือน” ประโยชน์ของต้นตาลในการสร้างที่อยู่อาศัย จาก ต.บ้านหาด นิทรรศการ “โรงนา หลังคาตาล” สาธิตการหักคอม้าทำหลังคา โดย ต.ไร่โคกนิทรรศการ “ใบตาล งานฝีมือ” สาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากใบตาล เช่น ดอกไม้ พัด หมวก ตะกร้า ฯลฯ โดย ต.ถ้ำรงค์ นิทรรศการ
“ทางตาล งานฝีมือ” สาธิตการใช้ประโยชน์จากทางตาล เช่น ทำรั้ว
ทำฝาบ้าน ทำที่ออกกำลังกาย โดย ต.ท่าเสน นิทรรศการ “ต้นตาล ร้านอาชีพ” ชมผลิตภัณฑ์ไม้ตาลหลากหลายชนิด เช่น แจกัน เชิงเทียน
แก้ว กล่อง ตะเกียง ฯลฯ โดย ต.โรงเข้

ด้านอาหารคาวหวานจากตาล ชมนิทรรศการ “เคี่ยวตาล สำราญใจ” สาธิตการเคี่ยวตาล โดย ต.ไร่สะท้อน นิทรรศการ
“กะโหนดทอด บ้านทุ่ง” สาธิตการทอดกะโหนด โดย ต.สะพานไกร
นิทรรศการ “น้ำตาลโตนด” สาธิตทำน้ำตาลโตนด น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปึก
น้ำตาลผง โดย ต.ลาดโพธิ์ นิทรรศการ “แกงหัวตาล สะท้านทุ่ง”
สาธิตการแกงคั่วหัวตาล โดย ต.บ้านทานนิทรรศการ “ขนมตาล ลานเพลิน” สาธิตการทำขนมตาล โดย ต.ไร่มะขาม นิทรรศการ “ลูกตาลลอยแก้ว” สาธิตการทำขนมลูกตาลลอยแก้ว โดย ต.ท่าช้าง นิทรรศการ “หว่าน หวาน ตาลเชื่อม” สาธิตการทำขนมลูกตาลเชื่อม โดย ต.ห้วยข้องนิทรรศการ “เฉาะตาลสะท้านทุ่ง” สาธิตการเฉาะตาลอ่อน โดย ต.หนองกะปุ นิทรรศการ “น้ำตาลสด โตนดแท้ กระแช่หวาน” สาธิตการทำ น้ำตาลสด กระแช่ โดย ต.บ้านลาด, นิทรรศการ “วุ้นหวาน ตาลหอม”  สาธิตการทำวุ้นน้ำตาลสด
โดย ต.หนองกระเจ็ด นิทรรศการ “ทองม้วน ชวนชิม” สาธิต
การทำทองม้วนน้ำตาลโตนด โดย ต.สมอพลือ และนิทรรศการ
“ยาดี วิถีตาล” สาธิตแนะนำ การใช้ประโยชน์ของต้นตาล เช่น รากตาล
ในการรักษาโรคต่าง ๆ โดย ต.ห้วยลึก

“ไฮไลท์ของงาน นอกจากจะเป็นแห่งเดียวที่รวบรวมการใช้
ประโยชน์จากต้นตาลตั้งแต่ราก จรดยอดแล้ว ในงานจะมีการสาธิต
การตีเหล็ก ๓ ค้อน
ภูมิปัญญาอาชีพที่เหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการประกวดทะลายตาลยักษ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม แข่งขันชู้ทตาลโตนด โชว์การวาดภาพของศิลปินและเยาวชน การแสดง แสง-สี-เสียง จุดเช็คอินทะลายโตนดใหญ่ที่สุดในโลก อุโมงค์ไฟสวยงาม และจุดชมวิวมากมาย นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมประกวด “แชะภาพ ชิงเงินรางวัล” ถ่ายภาพตนเองคู่กับมุมสวย ๆ ในงาน (ถ่ายในวันงานเท่านั้น) โพสต์ลง Facebook ของตนเอง พร้อมแท็กมาที่ Facebook อบต.ไร่สะท้อน และการประกวดวัวเทียมไถ พร้อมซุ้มจำหน่ายสินค้าชุมชน อาหารคาวหวาน เสื้อที่ระลึก ของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์จากต้นตาล อีกกว่า ๑๒๐ ร้านค้า”

งานนี้จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป ท่ามกลางมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ เต็มรูปแบบ ณ ถนนต้นตาลหมู่ ๒ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๓๒-๔๙๙๓๔๐.

ว่าที่ ร.ท. ยุทธ
นุชสวัสดิ์
จ.อ. เสนอ ศรีถม
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!