จดหมายเหตุ 2 พ.ค. 64

#พระปิดตาหลวงปู่แก้ว

ออกที่วัดบางแก้วในมีด้วยหรือ

ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์

                ปฏิเสธมิได้ว่าตำนานพระปิดตาเมืองเพชรที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดปากทะเล อ.บ้านแหลม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเพชรบุรีเล่ากันมาว่า “หลวงปู่แก้ว วัดปากทะเล และหลวงพ่อมี วัดพระทรง สนิทกันมาก” ผมเคยได้รับคำบอกเล่าโดยตรงจาก อาจารย์บุญมี พิบูลย์สมบัติและอาจารย์ จำนงค์ เอมรื่น นักปราชญ์ท้องถิ่นเมืองเพชรผู้ล่วงลับ กล่าวตรงกันว่า “พระปิดตาหลวงปู่แก้ว ออกที่วัดพระทรงก็มี” สำหรับที่จะกล่าวถึงในที่นี้ คือพระปิดตา หลวงปู่แก้ว ออกที่วัดบางแก้วใน อ.บ้านแหลม

ใต้ฐานระบุ : พระปิดตาหลวงพ่อแก้วออกวัดบางแก้วใน พ.ศ. ๒๔๓

                หนังสือที่ระลึก งานผูกพุทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต พ.ศ. ๒๕๓๕ เขียนโดย “ล้อม เพ็งแก้ว” ครูของผมเองครับผมอ่านประวัติวัดโคมนาราม สรุปสั้น ๆ จากข้อเขียนได้ ก็คือ “วัดโคมนารามหรือวัดในบางแก้ว ชาวบ้านเรียกว่า วัดในคู่กับวัดนอก หรือชื่อเป็นทางการว่า วัดพิกุลแก้ว ที่เรียกชื่อ วัดใน วัดนอก ก็เพราะเหตุสถานที่ตั้งวัด วัดในอยู่ใกล้หมู่บ้านมากกว่า วัดนอกมีอยู่ก่อนที่ได้ชื่อว่า วัดพิกุลแก้ว เพราะในบริเวณวัดมีต้นพิกุลใหญ่อยู่ต้นหนึ่งที่ไม่เคยมีลูกมีแต่ดอกอยู่ตรงหน้ากุฏิเจ้าอาวาส

                ส่วนวัดในที่ได้ชื่อวัดโคมนาราม คือวัดนี้ตั้งขึ้นตรงดอนเลี้ยงวัวของหมู่บ้าน รอบๆดอนเป็นที่นา คนทั่วไปเรียกว่าดอนโคหรือดอนโคนา ในสมัยหนึ่งเคยมาเสาแขวนโคมอยู่หน้าโบสถ์เพื่อเป็นที่หมายให้รู้ตำแหน่งเข้าคลองในเวลากลางคืน โดยนัยนี้ชื่อวัดจึงได้เรียกว่า วัดโคมนาราม”

                เกี่ยวกับพระปิดตาหลวงปู่แก้วออกที่วัดบางแก้วใน ที่ผมสะดุดชื่อวัด กล่าวคือมี FC ท่านหนึ่งส่งรูป

พระปิดตามีจารึกอยู่ใต้ฐานพระระบุชื่อวัดบางแก้วใน ทำให้ผมสะดุดและสนใจจึงขอ FC ท่านนั้นนำพระของจริงมาชมเพื่อการศึกษาดังนี้

จารึกชื่อวัดบางแก้วใน (วัดโคมนารามในปัจจุบัน)

                พระปิดตาดังกล่าว คล้ายพระบูชาพิจารณาดูรอยชำรุดเห็นเป็นเนื้อผงสีขาวขุ่นลงรักปิดทองตรงสะดือพระปิดตาฝังด้วยพลอยเหลืองอำพันเจียรนัยหนึ่งเม็ด นั่งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม วัดขนาดหน้าตักและความสูงได้ ๕.๕”×๖.๕” พลิกดูใต้ฐานพระมีจารย์ยันต์ไม่ทราบยันต์ชนิดใด แล้วปิดทองรอบ ๆ ยันต์มีจารึกเป็นภาษาไทยว่า “ที่ระลึก กฐิน เดือน๑๒ ขึ้น๑๒ ค่ำ พ.ศ. ๒๔๓๑ วัดบางแก้วใน จ.เพ็ชรบุรี ปู่แก้ว”

                ที่ผมสนใจก็คือชื่อ “วัดบางแก้วใน” พ.ศ. ๒๔๓๑ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งสอดคล้องตรงกับเอกสารราชการ แผนที่ระวางที่ดิน ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) สมัยรัชกาลที่ ๕ ระบุชื่อ “วัดบางแก้วใน” เช่นกัน ทำให้ทราบว่า วัดโคมนาราม หรือวัดในบางแก้ว หรือภาษาปากคนท้องถิ่นบางแก้วเรียกว่า “วัดใน” ชื่อราชการที่เป็นทางการแต่เดิมชื่อว่า “วัดบางแก้วใน” มิใช่วัดในบางแก้วที่ปรากฏที่ป้ายวัดในปัจจุบัน ประการสำคัญ พระปิดตาเนื้อผงคลุกรักปิดทองฝังพลอยเหลืองอำพันหลวงปู่แก้วออกที่วัดบางแก้วใน เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๑ หรือจะเรียกเท่ ๆ ว่า “พระปิดตาหลวงปู่แก้ววัดบางแก้วใน” ก็ไม่น่าผิดกติกา

                ส่วนพระปิดตาแท้หรือไม่ ใช่หลวงปู่แก้วที่ดัง ๆ องค์นั้นหรือเปล่า อันนี้ขอสารภาพว่า “ไม่รู้”

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!