“จังหวัดเพชรบุรีรณรงค์ (Kick-off) ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน”

วันที่ 24 พ.ค.2564 สถานการณ์ของโรคลัมปี สกิน มีผลตรวจยืนยันแล้ว 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง เขาย้อย และชะอำ จำนวน 18 ตัว จากเจ้าของ 6 ราย และเริ่มกระจายไปอำเภออื่น ซึ่งกำลังรอยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคระบาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจึงประกาศเขตโรคระบาดชนิด โรคลัมปี สกิน ทั้งจังหวัด ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดโค กระบือ และซากสัตว์ดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                จังหวัดเพชรบุรีจับมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน เร่งควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน นำโดยปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เกษตรทีวี จิตอาสา ร่วมกัน รณรงค์ (kick-off) ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ให้เกิดความตื่นตัว ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรค

กิจกรรมดังกล่าว มีการปล่อยขบวนรถ เริ่มต้นจุดสตาร์ท เวลา 9.00 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

-หน่วยพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคและหน่วยพ่นยากำจัดแมลง นำโดยด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี

-หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค

-ร่วมกับประชารัฐ บริษัทเอกชน สื่อสารมวลชน เกษตรทีวี สนับสนุนรถพ่นจุลินทรีย์ชีวภาพลดกลิ่น ลดแมลงวัน ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน

                พร้อมมีกิจกรรมแจกแร่ธาตุก้อน ยากำจัดแมลง น้ำส้มควันไม้ จุลินทรีย์ชีวภาพแบบซอง เครื่องดักแมลง เครื่องช็อตแมลง และจุลินทรีย์ชีวภาพแบบซอง ให้แก่เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคลัมปีสกิน และการป้องกัน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!