จังหวัดเพชรบุรีเปิดพื้นที่เรียนรู้มีชีวิตชีวา “เพชรบุรี…ดีจัง สุโขสโมสร” 16 – 17 มี.ค. ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม

จังหวัดเพชรบุรีเปิดพื้นที่เรียนรู้มีชีวิตชีวา “เพชรบุรี…ดีจัง สุโขสโมสร”

16 – 17 มี.ค. ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม

          เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่าน ณ หอประชุมวัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี พระครูวัชรสุวรรณาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม พร้อมด้วยแกนนำเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี นำโดย น.ส.สุนิสา ประทุมเทือง ร่วมกันแถลงข่าวงานมหกรรมสาธารณศึกษา เพชรบุรี ดีจัง สุโขสโมส          น.ส.สุนิสา ประทุมเทือง แกนนำเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง ผู้ประสานงานมหกรรมครั้งนี้ ได้กล่าวว่า เยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง ร่วมกับเครือข่ายหลายองค์กร หน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม รวมพลังจัดมหกรรมสาธารณศึกษา เพชรบุรี ดีจัง สุโขสโมสร โดยได้รับการสนับสนุนจาก สโมสรพื้นที่นี้…ดีจัง สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ วันอาทิตย์ที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำ ภาคค่ำเริ่มตั้งแต่ 5 โมงเย็นเป็นต้นไป

          กิจกรรมในปีนี้มีมากหลากหลายเหมือนทุกปี มีกิจกรรมที่แปลกแตกต่างไปกว่าเดิม โดยแบ่งพื้นที่ภายในวัดใหญ่สุวรรณารามฯ เป็นโซนต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้สื่อ ศิลปวัฒนธรรมสำหรับทุกเพศทุกวัย ปีนี้ได้ใช้ชื่อมหกรรมว่า มหกรรมสาธารณศึกษา เพชรบุรี ดีจัง สุโขสโมสร หมายถึงพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุก ๆ คน มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีอยู่ในชุมชนหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี มหกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของหลายฝ่ายหลายรุ่นหลายวัย เพื่อให้ทุกคนในเพชรบุรี ได้มาร่วมมือกัน ดูแล รักษา พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิตในชุมชน ช่วยกันเล่าช่วยกันบอกต่อให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ขึ้นในทุก ๆ พื้นที่ทุก ๆ ชุมชน โดยมีกิจกรรมให้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ ดังนี้

 

          กิจกรรมพิเศษภาคกลางวัน ชมนิทรรศการภาพถ่ายที่หอศิลป์สุวรรณาราม ท่องเที่ยวชุมชนย่านเมืองเก่า ชวนนั่งรถรางตระเวนชมวัดและชุมชนย่านเมืองเก่าเมืองเพชร เรียนรู้ทำข้าวแช่กับแม่ตุ้ม บ้านปากน้ำบางจาน คัดลอก ตอก พิมพ์ลายจากวัดใหญ่สุวรรณาราม ทำขนมหวานกลางลานวัดใหญ่ โดยกลุ่มลูกหว้า@นาพันสาม ปั่นไปชมปั่นไปชิม ชมรมจักรยานหวานเย็นชวนปั่นไปชมโรงเรียนวิถีนาเกลือและชิมต้มซุปอร่อยของกลุ่มจันทร์เสี้ยว บางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม ปูนปั้นปันยิ้ม ชวนไปปั้นปูนสดบ้านครูทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ สุนทรีย์เสวนา สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชวนคุยเรื่องวัดใหญ่ในหลายมุมมอง

          ปีนี้ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนดังนี้ หอศิลป์สุวรรณาราม บริเวณกุฏิล่าง ชมนิทรรศการภาพถ่ายวัดใหญ่สุวรรณารามของบรรดาเหล่าผู้ชื่นชอบการถ่ายรูป ทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น ที่จับมือกันสร้างสรรค์ผลงาน สร้างตำนานบันทึกประวัติศาสตร์สถานที่และสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และแสนงดงาม จัดโดยกลุ่มคนที่รักการถ่ายภาพหลากหลายกลุ่มจากหลายพื้นที่ รวมมิตรติดยิ้ม บริเวณสนามหญ้าข้างศาลาการเปรียญ ชวนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง ที่ออกแบบมาเพื่อสื่อสารวิถีของชุมชนในพื้นที่ของแต่ละกลุ่มเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง ช่างศิลป์บันดาลสื่อ บริเวณศาลาการเปรียญและด้านหลังหอระฆัง เป็นปฏิบัติการสื่อสารศิลปะงานช่างของวัดใหญ่สุวรรณาราม ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ ได้แก่ คัดลอก ตอก พิมพ์ลาย จากลวดลายปิดทองลายฉลุบนเสาร่วมในศาลาการเปรียญ ปูนปั้นปันยิ้ม ร่วมสร้างสรรค์งานปูนปั้นกับอาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ์ ศิลปินแห่งชาติ วาดรูประบายสี ภาพสัตว์จากฝาผนังศาลาการเปรียญ ตามไฟพระในระเบียงโบสถ์ ชมความงามเปล่งปลั่งขององค์พระพุทธรูปในพระระเบียงโบสถ์ยามต้องแสงไฟจากตะเกียง จัดโดยกลุ่มครูช่างเมืองเพชรและเยาวชนกลุ่มลูกหว้า มรดกมีชีวิต บริเวณสนามหญ้าข้างและหน้าพระอุโบสถ พบกิจกรรมสื่อสารสืบสานงานภูมิปัญญาของชุมชน โดยปราชญ์ ศิลปิน ผู้รู้ จากหลากหลายชุมชน

 

          ด้านกิจกรรมศิลปะการแสดงสด การแสดงจากหลากหลายกลุ่มการแสดง มีถึง 2 เวทีให้เลือกชม เวทีหน้าพระอุโบสถ ชมการแสดงของเครือข่ายการแสดงจากหลายพื้นที่ ดนตรี ละครชาตรี โขนสด กลองยาว เวทีหน้าหอระฆัง ชม ละครชาตรี โขนรามเกียรติ์ หนังตะลุง ลิเกฮูลู ตังบั้งหน่อ ละครหุ่นคน หุ่นสายชายเลน เห่เรือบก จากกลุ่มเด็กและเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง องค์กรร่วมสร้างสรรค์ บริเวณลานด้านข้างสระน้ำ กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบจากหลากหลายองค์กร อาทิ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ชุมชนเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี วัดบันไดทอง วัดนาพรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ชมรมจักรยานหวานเย็น ชมรม To Be Number One โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสานราษฎร์) ชมรมวัวเทียมเกวียน-เทียมไถ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี โรงเรียนเสริมสวยคุณแดง ชุมชนดอนผิงแดด องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์


          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ สนามเด็กเล่นติดแอร์ บริเวณห้องประชุมติดแอร์ เปลี่ยนห้องประชุมของวัดใหญ่สุวรรณาราม ให้เป็นสนามเด็กเล่น มีของเล่นและกิจกรรมมากมายหลายอย่างให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง ร่วมมือกันจัดโดย ศูนย์เด็กเล็กตำบลไร่มะขาม ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ศูนย์เด็กเล็กตำบลนาพันสาม กิจกรรมการละเล่นและของเล่นพื้นที่บ้านจากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์วิถีไทยไร่ส้ม และมีน้อง ๆ อาสาสมัครจากสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาร่วมเป็นอาสาสมัครด้วย

 

          งานมหกรรมสาธารณศึกษา เพชรบุรี ดีจัง สุโขสโมสร ได้รับการสนับสนุนจาก จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี สโมสรพื้นที่นี้ ดีจัง สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร เป็นการเปิดพื้นที่เรียนรู้ให้กับ เด็กและเยาวชน ตลอดจนครอบครัว และผู้สนใจทั่วไป ได้มาเรียนรู้ สื่อ ศิลปะ ของพื้นที่ชุมชนตามบริบทของพื้นที่หรือองค์กรที่มาร่วมจัดกิจกรรม ตามแนวคิดกิจกรรม “พื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ด้วยพลังภูมิปัญญาและพลังพลเมือง” ขยายแนวคิด “ต้นคิด ต้นเรื่อง ต้นทาง ต้นแบบ” โดยมีเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง เป็นแกนนำออกแบบพื้นที่และกิจกรรมโดยใช้หลักการ 3 ส. คือ สื่อสาร สร้างสรรค์ มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี นำสังคมไปสู่ ชุมชน วิถี ชีวิต สุขภาวะ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้พร้อม ๆ กัน และติดตามรายละเอียดกิจกรรมและการแสดงได้ที่ Facebook เพชรบุรี ดีจัง และ กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี

http://https://www.youtube.com/watch?v=cZHPs21qvFA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Qqd5WQpVTbpQkpWsp3Rc_DsFkvzxGFfgntNtL5gvjOp1y3QGeLzTUH0w

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!