จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต

จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต          เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่อาคารพุทธศาสนสถาน พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) มณฑลทหารบกที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สโมสร และประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีจำนวนมาก

          โดยภายในพิธีดังกล่าว นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำผู้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 57 รูป

          ต่อมาเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเวลา 18.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำทุกภาคส่วน ร่วมจุดเทียนถวายอาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 แห่งการเสด็จสวรรคต และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


          อนึ่งวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ทั้งด้านการปกครองประเทศ การรักษาเอกราช การต่างประเทศ การศาล การศึกษา การเลิกทาส การสาธารณูปโภค อาทิ การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ และยังทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเพชรบุรีหลายครั้ง อีกทั้งทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระรามราชนิเวศน์ อันเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวเมืองเพชรบุรี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกแก่ทวยราษฎร์ สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จึงได้ถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” หรือ “พระพุทธเจ้าหลวง” ที่มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันปิยมหาราช” เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

http://https://www.youtube.com/watch?v=NUyF_7m1Wys&feature=youtu.be

ภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!