จ.เพชรบุรี จัดวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี รำลึกถึงเหล่าสมาชิกผู้ล่วงลับ

จ.เพชรบุรี จัดวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ครบรอบ 64 ปี รำลึกถึงเหล่าสมาชิกผู้ล่วงลับ

          เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน (อส.)จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 โดยมีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับ

          นายกฤษฎา กล่าวว่า กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 64 เพื่อรำลึกถึงเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ล่วงลับไปแล้ว และให้สมาชิกเหล่าอาสารักษาดินแดน ได้ตระหนักถึงหน้าที่ มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยกันป้องกันอันตรายและรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

          กิจกรรมในงาน นายหมู่ใหญ่วสุพล พันธ์เผือก ผู้บังคับหมู่ฯ นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 9 กองร้อย 192 นาย กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.เพชรบุรี ได้อ่านสารจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และเป็นประธานพิธีมอบ”เข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี” ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ประกอบคุณงานความดี และผู้มีอุปการคุณแก่กิจการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรีจำนวนทั้งสิ้น 19 คน

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่บุตร หลาน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัดจำนวน 3 คน รวมมูลค่า 10,000 บาท และยังได้มอบชุดบำรุงขวัญจำนวน 9 ชุด ให้แก่ตัวแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี 9 กองร้อย ในโอกาสนี้ด้วย

          อนึ่ง สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีแนวคิดในการจัดตั้งหน่วยพลเรือนอาสา จึงออกพระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบ พ.ศ.2481 และพระราชบัญญัติให้อำนาจในการเตรียมการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2484 ขึ้น เพื่อฝึกอบรมคนไทยให้รู้จักหน้าที่ในการป้องกันรักษาประเทศยามศึกสงคราม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เป็นผลให้เกิดกิจการด้านพลเรือนอาสา มีรูปแบบและระบบจัดการที่ชัดเจน จึงถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนมาจนถึงปัจจุบัน

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!