ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงวันแรก จ.เพชรบุรี ประชาชนรับบริการล้นหลาม ผวจ.การันตีฉีดแล้วรู้สึกปึ๋งปั๋ง แข็งแรงตามคำเล่าลือ

สสจ.และผอ.รพ.พระจอมเกล้าฯ ยืนยัน จ.เพชรบุรีพร้อมทุกด้าน ทั้งฉีดวัคซีน และ รพ.สนามรองรับผู้ป่วย ยังเข้มเฝ้าระวังโรงงานอีก 41 แห่ง และเตรียมเปิด รพ.สนามแห่งใหม่

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 7 มิ.ย. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาที่ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19 “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca)เข็มแรก โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ เป็นวันแรก ในการฉีดวัคซีน covid-19 “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca)เข็มแรก ให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง บรรยากาศโดยรวมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจึงมีประชาชนจำนวนมากเดินทาง เข้ามา รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯได้มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี โดยมีกลุ่มจิตอาสา จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี, เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มจิตอาสาจากสถานออกกำลังกาย Fitness Funร่วมอำนวยความสะดวก ทำให้การฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

นายแพทย์เพชรฤกษ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ประมาณ 350,000 คน กำหนดพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลประจำอำเภอ 7 แห่ง โรงพยาบาล รามราชนิเวศน์ ของทหารมณฑลทหารบกที่ 15 และโรงพยาบาลเอกชนอีก 2 แห่ง โดยเราได้รับวัคซีนสามารถฉีดได้ในวันนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและพร้อมฉีด 4,500 คน ยืนยันว่า จ.เพชรบุรี มีความพร้อมในการเตรียมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วกว่า 70% และฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงไปแล้วกว่า 80% และสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง ในวันนี้ทั้งจังหวัดมีประมาณ 120,000 คน ในส่วนโรงพยาบาลพระจอมเกล้ามีศักยภาพในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนประมาณ 1,500 คน ต่อวัน เมื่อรวมกับโรงพยาบาลอื่นๆอีก 10 แห่งจะสามารถฉีดวัคซีนได้ประมาณ 4,500 คนต่อวัน ซึ่งจะดำเนินการฉีดอย่างต่อเนื่องคาดว่าสิ้นเดือนจะฉีดกลุ่มนี้จนครบทั้งหมด

ในส่วนของพื้นที่ อ.เขาย้อย ซึ่งมีการแพร่ระบาดมีผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ที่ผ่านมาส่วนกลางได้มอบวัคซีนให้ฉีดล่วงหน้าไปแล้วประมาณ 3,000 โด๊ส และวันนี้กำลังมีการฉีดเพิ่มในกลุ่ม 60 ปี และ 7 กลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้คาดว่า จ.เพชรบุรี จะได้วัคซีนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 13,000 โด๊ส ซึ่งในจำนวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้นนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีที่มี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจะได้พิจารณากระจายไปยังพื้นที่ต่างๆต่อไป

ในส่วนของโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเพชรบุรีโดยรวมมีประมาณ 4,000 เตียงเศษ แบ่งเป็นแบบโรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ที่สุด รวมกว่า 2,400 เตียง 1 โรงพยาบาล และ 390 เตียงอีก 1 โรงพยาบาล และมีแบบ ฮอสพิเทล (Hospitel) หรือสถานที่กักตัวผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อย ที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาล อีกจำนวนหนึ่ง ขณะนี้สถานการณ์ยังมีผู้รับการรักษาประมาณ 4,000 คน สภาพโดยรวมขณะนี้จำนวนผู้ป่วยเริ่มลดลง จำนวนเตียงผู้ป่วยขณะนี้เพียงพอและยังสามารถรองรับได้อีกกว่า 100 เตียง ในส่วนโรงพยาบาลของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า และโรงพยาบาลประจำอำเภอ อีก 7 แห่ง ซึ่งไว้สำหรับผู้ป่วย กลุ่มสีเหลืองหรือกลุ่มที่มีอาการหนัก มีจำนวนเตียงรวม 256 เตียง มีการบริหารจัดการรวมเป็นแบบเดียวกัน โดยมี โรงพยาบาลพยาบาลพระจอมเกล้าเป็นแม่ข่ายทั้งหมด

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ยังมีการดำเนินการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ ที่อำเภอเขาย้อย ซึ่งสามารถจะรองรับได้ประมาณ 300 เตียง ไว้อีก 1 แห่งเพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับผู้ป่วยซึ่งเป็นแรงงานต่างชาติ ซึ่งอาจมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่นี้จะแล้วเสร็จภายในไม่กี่วันนี้ ขณะเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อได้มีการเฝ้าระวังโรงงานอีกหลากหลายโรงงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นโรงงานที่เป็นผู้ประกอบการที่มีระดับ M size L ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประมาณ 41 แห่ง ในพื้นที่ โดยจะมีการตรวจเชิงรุกเฝ้าระวัง ในทุกโรงงานหากพบว่ามี ผู้ติดเชื้อเป็นผลบวกเกิน 10 % ของพนักงาน จะมีการทำรูปแบบการป้องกันแบบ “บับเบิลแอนด์ซีล’ (Bubble & Seal) และได้มอบหมายให้โรงงานทุกแห่งเขียนแผนปฏิบัติการพร้อมที่จะทำการ“บับเบิลแอนด์ซีล’ โดยหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นเจ้าที่ก็พร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานโดยทันที ซึ่งจะเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อจากโรงงานสู่ชุมชน

ด้าน นายภัคพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า วันนี้ เป็นวันแรกในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7กลุ่มเสี่ยง วันนี้ตนและภรรยาได้เดินทางมาฉีดด้วย เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชน มีความมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลท่านอย่างดี และวัคซีนทุกชนิดมีความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาด ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีได้รับการจัดสรรวัคซีนมากเพียงพอในการดูแลพี่น้องประชาชนขอให้มีความเข้าใจและไม่ต้องกังวล

ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถาม นายภัคพงศ์ กรณีผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีนว่ามีอาการปึ๋งปั๋งตามคำเล่าลือหรือไม่ ซึ่ง นายภัคพงศ์ ได้กล่าวว่า ฉีดวัคซีนได้ซักครู่รู้สึกว่า แล้วยกแขนเบ่งกล้ามในลักษณะโชว์ความแข็งแรงให้ดู และกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หากไม่เชื่อให้ลองสอบถาม นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ภริยา ดู ซึ่งนางสิทธินีย์ ก็มีท่าทีเขินอายแล้วยกนิ้วโป้งให้ผู้สื่อข่าวดูเช่นกัน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!