ฉีดวัคซีน

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี
นพ.เพชรฤกษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
น.ส.เอกรัตน์ นาคาคง รอง ผวจ.เพชรบุรี
นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.รพ.พระจอมเกล้าฯ

พร้อมบุคลากรทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่สาธาณสุข, อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในการฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งจังหวัดรวม 900 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวค ป้องกันโควิด-19 ในรอบแรก

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!