ชาวนาเกลือ

36100397 – heap of sea salt in salt farm ready for harvest, thailand.

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ กุมภาพันธ์ เกิดฝนนอกฤดูตกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้เกลือที่อยู่ในนาเกลือของเกษตรกรชาวนาเกลือในพื้นที่ อ.บ้านแหลม และพื้นที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งกำลังตกผลึกเริ่มเป็นเม็ดเกลือถูกน้ำฝนชะล้างละลาย เสียหายเป็นจำนวนมาก จากการตรวจสอบเบื้องต้นพื้นที่ทั้ง ๒ อำเภอ มีเกษตรกรชาวนาเกลือกว่า ๔๐๐ ราย ได้รับความเสียหายเกลือที่อยู่ในนาเกลือพื้นที่ ๒๙,๐๐๐ ไร่ รวมกว่า ๕ หมื่นตัน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า ๗๕ ล้านบาท

                นายสวาท ฉิมพาลี ผู้ประกอบอาชีพทำนาเกลือ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม เปิดเผยว่า ทำนาเกลือมานานกว่า ๔๐ ปีสถานการณ์ฝนหลงฤดูครั้งนี้ทำให้เกลือในนาเกลือของตนเองที่มีอยู่ ๙๐ ไร่ เสียหายไปประมาณ ๓๐๐-๓๕๐ ตัน หรือประมาณกว่า ๓ แสนบาท เบื้องต้นทราบว่า จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรเช่นเดียวกับ จ.เพชรบุรี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เดียวกัน ทำให้เกลือขาดตลาดส่งผลให้ราคาเกลือจากราคาตันละ ๙๐๐ บาท ขยับขึ้นเป็นตันละ ๑,๒๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท แต่ชาวเกลือไม่มีเกลือขายเพราะเกลือเสียหายจากฝนตกทั้งหมด ต้องใช้ระยะเวลานานกว่า ๑ เดือนจึงจะสามารถผลิตเกลือล็อตใหม่ส่งออกสู่ท้องตลาดได้

                นายสวาทกล่าวต่อไปว่าโดยปกติการทำนาเกลือจะเริ่มทำตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม-พฤษภาคม โดยปลายเดือน
ตุลาคมเริ่มปรับพื้นนายกคันนาบดอัดที่นาสูบน้ำเปิดน้ำเข้านาเตรียมทำน้ำให้มีความเข้มข้นสูงที่จะเอาไปทำเกลือโดยปีนี้นาแรกคาดว่าจะเก็บเกลือได้ประมาณปลายเดือนมกราคม แต่ปรากฏวันที่ ๒๑ มกราคมปีนี้เกลือกำลังขาวเต็มนารอเก็บปรากฏมีฝนหลงฤดูเทกระหน่ำลงมาก็ได้แต่ยืนมองเพราะทำอะไรไม่ได้ จากนั้นก็เตรียมนาเริ่มทำเกลือใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิตประมาณเดือนกุมภาพันธ์แต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ก็เกิดฝนตกหนักอีกครั้ง คราวนี้ตก ๓ วัน ๓ คืนนาเกลือที่เริ่มขึ้นเกลือขาวละลายกลายเป็นทะเล เสียหายเป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งเสียหายหนักมาก

                “ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ทำนาเกลือไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐครั้งนี้ขอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือด้วย นอกจากนี้ในระยะยาวสิ่งที่ชาวนาเกลือต้องการคือการประกันราคาเกลือในราคากิโลกรัมละ ๑ บาท ค่าตอบแทนช่วยเหลือในกรณีที่ประสบภัยพิบัติเหมือนเกษตรกรอื่น และให้จำกัดปริมาณเกลือนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อไม่ให้ราคาเกลือในประเทศตกต่ำเกินไป” นายสวาทกล่าว

                ด้านนายคทาวุธ บุญมา ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยจังหวัดเพชรบุรี จำกัด เปิดเผยว่า ราคาเกลือเฉลี่ยในปัจจุบันราคาเกลือดำอยู่ที่กิโลกรัมละ ๑.๒๐ บาท เกลือกลางอยู่ที่ ๑.๔๐ บาท และเกลือขาวอยู่ที่ ๑.๖๐ บาท
ถือเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ แต่ปัญหาคือไม่มีเกลือจำหน่ายให้พ่อค้า เพราะผลผลิตเสียหายจากการที่ฝนตก
ส่วนการรับค่าชดเชยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เกษตรกรผู้ผลิตเกลือทั้ง อ.บ้านแหลมและ อ.เมืองยื่นความจำนงรับกรณีภัยพิบัติต่อ อบต.ที่ตนเองสังกัดอยู่ ส่วนค่าชดเชยความเสียหายไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท รายละไม่เกิน ๓๐ ไร่  อยากเรียกร้องให้ภาครัฐเพิ่มเป็นรายละไม่เกิน ๔๐ ไร่ ในราคาไร่ละ ๑,๒๒๐ บาท เนื่องจากนาเกลือไม่เหมือนนาข้าวเพราะต้องใช้พื้นที่การผลิตกว้างขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือด้วย.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!