ชาวบ้านหนองปลาไหลรวมตัว ร้องคัดค้านตั้งโรงงานอาหารสัตว์

            เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่  4 พฤศจิกายน นายสุวิทย์แซ่ตั้นอายุ  41 ปี กำนันตำบลหนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี นายโชคชัย ภัตรานนท์ ผู้ช่วยกำนันฯ นายวินัย ดอกบัว ผู้ใหญ่บ้านหมู่  3 ต.หนองปลาไหล นายอมร เหลืองนฤมิตชัย นายวชิระ จำเนียรวิทย์ ชาวบ้าน ต.หนองปลาไหล และนายมังกร เจริญผล ทนายความ เดินทางมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ยื่นหนังสือต่อนายปริทัศน์ วรรณสิทธิ์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมฯ โดยมีจุดประสงค์ขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัทไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ลคัลทิเวชั่น จำกัดในพื้นที่หมู่  1 บ้านเขาสมอระบัง ต.หนองปลาไหล จากนั้นเดินทางมาที่สำนักงานหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ให้ช่วยตรวจสอบและเสนอข้อเท็จจริง

            นายสุวิทย์เปิดเผยว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ใน ต.หนองปลาไหลประกอบอาชีพการเกษตร ทำนาข้าว สวนมะพร้าว บ้านนก และเลี้ยงปลา และเป็นสถานที่ดูนกอินทรีและนกเหยี่ยวอพยพที่หายากก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่พบเห็นประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ของบริษัทไทยยูเนี่ยนไฮเทคฯ ว่าไม่มีประชาชนการคัดค้านทั้ง ๆ ที่โครงการนี้ยังไม่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ แต่โรงงานได้นำเครื่องจักรมาวางไว้ในพื้นที่แล้ว ทำให้ชาวบ้านมีความกังวลใจว่าโรงงานจะถูกก่อสร้างในเร็ววันนี้โดยมิได้มีขั้นตอนการรับฟังความเห็นของประชาชนและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะเกิดมลพิษทางด้านกลิ่นฝุ่นละอองน้ำเสียตามมา

            “ที่ผ่านมาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ไม่ได้มีการออกหนังสือแจ้งเตือนให้ตนในฐานะกำนันในท้องที่และผู้ใหญ่บ้านให้กระจายข่าวหรือประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับทราบถึงการตั้งโรงงานดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่มีสถานการณ์โควิด การติดประกาศเพียงอย่างเดียวไม่มีทางที่ประชาชนจะรับทราบข้อมูลได้ แต่กลับนำประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.หนองปลาไหล และในที่ดินของบริษัทฯ โดยระบุว่าไม่มีประชาชนคัดค้านทั้งที่ยังไม่เคยทำการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านแม้แต่ครั้งเดียวการแจ้งขนาดของกำลังเครื่องจักรก็ไม่ตรงกับกำลังเครื่องจักรจริงเนื่องจากแจ้งกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ระบุขนาดเครื่องจักรมีกำลัง  492.2 แรงม้า แต่ยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างกับ อบต.หนองปลาไหลมีกำลังเครื่องจักร  1,787.0 2 แรงม้า ต่างกันถึง  1,294.82 แรงม้า นอกจากนี้สถานที่ก่อสร้างโรงงานยังตั้งอยู่ในวงรอบบ้านเรือนของประชาชนทั้ง  5 หมู่ ในรัศมี  1- 4 กม. อยู่ใกล้กับคลองน้ำเชี่ยว วัด และโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ในระยะห่างไม่ถึง  1 กม.แต่ไม่มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

            นายสุวิทย์กล่าวต่อไปว่า ชาว ต.หนองปลาไหล เกรงว่าหากมีการตั้งโรงงานเกิดขึ้นจริง ชาวบ้านอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากการผลิตอาหารสัตว์ และน้ำเสียไหลลงคลองธรรมชาติจึงขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกคำสั่งอนุญาตการก่อสร้างอาคารของ อบต.หนองปลาไหลยกเลิกการประกาศการรับฟังความคิดเห็นของสำนักอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมขอให้แสดงหลักฐานการให้ความเห็นของประชาชนในช่วงการทำการรับฟังความเห็นที่กล่าวอ้างในประกาศดังกล่าว นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีด้วย

            ต่อมาวันที่  5 พฤศจิกายน นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทไทยยูเนี่ยนไฮเทคฯ ยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์แต่อย่างใด เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรับความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 และอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภา อบต. จึงไม่สามารถดำเนินการได้ส่วนเรื่องพื้นที่ตั้งของโรงงานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าประเภทโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ไม่ได้อยู่ในข้อห้ามของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม โรงงานจึงสามารถประกอบกิจการได้แต่ต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ อาทิ ระบบดักฝุ่นระบบขจัดมลพิษทางอากาศเครื่องดักเสียง บ่อกักเก็บน้ำเสีย รวมถึงต้องมีมาตรการป้องกันกลิ่นเหม็นซึ่งเบื้องต้นลักษณะของการประกอบกิจการโรงงานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากเป็นการผลิตอาหารปลาธรรมดาทั่วไป

            ส่วนการยื่นขอประกอบกิจการโรงงานที่แจ้งกำลังเครื่องจักรไม่ตรงกันนั้น ตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่า เดิมบริษัทไม่ทราบว่าตัวหม้อไอน้ำต้องแจ้งรวมกับตัวเครื่องจักรด้วย จึงแจ้งเฉพาะตัวเครื่องจักร  492.2 แรงม้าเท่านั้น แต่ภายหลังบริษัทได้ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงงานกับ อบต.หนองปลาไหล และทราบข้อเท็จจริง จึงได้แจ้งขอใช้กำลังเครื่องจักรรวมกับหม้อไอน้ำเป็น  1,787.02 แรงม้า และในส่วนเรื่องการติดประกาศผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โรงงานและบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.หนองปลาไหลนั้นกฎหมายของอุตสาหกรรมไม่ได้กำหนดบังคับว่าจะต้องมีการประชาพิจารณ์แต่ต้องติดประกาศให้ประชาชนรับทราบ อีกทั้งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีก็แจ้งว่าสถานที่ตั้งโรงงานไม่อยู่ในพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่ควบคุมมลพิษตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม จึงไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA

            ต่อมา นางณัชชารีย์ ลีนะพิสิทธิ์ ผู้แทนบริษัทไทยยูเนี่ยนไฮเทคฯ เดินทางเข้าพบ น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพชรบุรี และนายสุรพล นาคนคร ประธานองค์กรอนาคตใหม่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวบ้านพร้อมชี้แจงสื่อมวลชน

            นางณัชชารีย์เปิดเผยกับ “เพชรภูมิ” ว่า บริษัทฯ ต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต ต้องการสร้างอาชีพสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชน มีนโยบายชัดเจนที่จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง ไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดมลภาวะหรือสิ่งใดที่จะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ แม้ว่าขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการลงมือก่อสร้างใด ๆ แต่เมื่อชาวบ้านมีข้อกังวลใจ บริษัทฯ ก็ยินดีที่จะรับฟัง และขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ ตนจะนำข้อกังวลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อหามาตรการแก้ไขปรับปรุงต่อไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!