ชาวประมงเร่งนำเรือเล็ก-ใหญ่เข้าฝั่งหวั่นกลัวพายุโซนร้อน “ปาบึก” สำรวจบริเวณชายทะเลหาดเจ้า-บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ชาวประมงเร่งนำเรือเล็ก-ใหญ่เข้าฝั่งหวั่นกลัวพายุโซนร้อน “ปาบึก”

สำรวจบริเวณชายทะเลหาดเจ้า-บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

คลื่นลมยังสงบ อากาศปลอดโปร่ง

          จากการประกาศกรมอุตุวิทยา เรื่องพายุโซนร้อน “ปาบึก” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกผ่านแหลมญวนและเคลื่อนลงอ่าวไทย โดยจะมีผลกระทบมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจังหวัดเพชรบุรี ในช่วงวันที่ 4-5 มกราคม 2562 นั้น

          โดยเมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณชายทะเล ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง และพื้นที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พบว่าคลื่นลมยังสงบเป็นปกติ ท้องฟ้าปลอดโปร่งเย็นสบาย ประชาชนตามริมชายฝั่งยังใช้ชีวิตตามปกติ

          ทั้งนี้ในส่วนเรือประมงเล็ก และเรือประมงขนาดใหญ่ เจ้าของและผู้ประกอบการได้นำเรือเข้าจอดยังท่าเทียบเรือคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี และคลองอีแอด ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม กว่า 100 ลำ หลังจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8)พ.ศ.2553 มาตรา 45/0 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่8) พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 15 ประกาศห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่งพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ และอำเภอบ้านแหลม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. ถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 หรือจนกว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี จะออกประกาศยกเลิกคำสั่ง

          นายบุญรอบ บุญแต่ง อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58/1 หมู่ 1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม ไต๋เรือ ส.โชคเจริญศักดิ์ 2 กล่าวว่า ได้ติดตามข่าวจากการประกาศกรมอุตุวิทยา เรื่องพายุโซนร้อน “ปาบึก” มาอย่างต่อเนื่อง และทราบว่าพายุลูกดังกล่าวมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจังหวัดเพชรบุรีอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่เพื่อความไม่ประมาทจึงได้นำเรือขึ้นฝั่งจนกว่าพายุจะพัดผ่านไปและจังหวัดประกาศยกเลิกคำสั่งจึงจะนำเรือออกไปทำการประมงต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=CUZfNJyV4F8

 

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!