ชาวไทยทรงดำทั่วสารทิศ จัดประเพณี “ลาวหามเจ้า” ขึ้นเขาวัง รำลึกถึง ร.4 ทรงมีต่อชาวไทยทรงดำ

ชาวไทยทรงดำทั่วสารทิศ จัดประเพณี “ลาวหามเจ้า”

ขึ้นเขาวัง รำลึกถึง ร.4 ทรงมีต่อชาวไทยทรงดำ          เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 เมษายน 2561 ที่บริเวณหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี(สนามหน้าเขาวัง) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ไทดำรวมใจ เทิดไท้พระจอมเกล้า” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 โดยมีชาวไทยทรงดำจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมงานหลายร้อยคน นายบุญเลิศ ยอดแก้ว ประธานชมรมไทยทรงดำจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการจัดงาน ให้การต้อนรับ


          นายบุญเลิศ กล่าวว่า งานไทดำรวมใจ เทิดไท้พระจอมเกล้า เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาจากครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีต่อชาวไทยทรงดำ นอกจากนี้ยังมุ่งให้เกิดการรวมตัวกันของชาวไทยทรงดำที่อพยพโยกย้ายไปประกอบอาชีพต่างๆ ในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้คืนสู่ถิ่นฐานที่เคยยู่เดิม ตลอดจนเป็นการรวมพี่ รวมน้อง รวมญาติสนิทมิตรสหายตามประเพณีของชาวไทยทรงดำในวาระตรุษสงกรานต์ของทุกปี อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้มีรากเหง้าวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทยทรงดำที่ควรหวงแกน อนุรักษ์ สืบทอด ให้ชาวไทยทรงดำที่เป็นอนุชนรุ่นหลังและประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่า และ เป็นการสืบสานขนมธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำที่มีมาเป็นเวลาช้านาน


          สำหรับกิจกรรมงานไทดำรวมใจ เทิดไท้พระจอมเกล้าการ ในช่วงเย็นจัดให้มีการจัดธงทิวริ้วขบวน พร้อมเครื่องสักการะแห่เสลี่ยงอั¬ญเชิญ¬พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคลื่อนขบวนในทำนองลาวหามเจ้า เดินเท้าขึ้นพระนครคีรี จากนั้นจะมีการทำพิธีขับสายแปงเทิดพระเกียรติสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และประกอบพิธีสักการะพระเจ้าแผ่นดินตามประเพณีโซ่งโบราณ ก่อนเคลื่อนขบวนเดินถือเทียนลงจากพระนครคีรีสู่ลานข่วง ณ ลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนในภาคค่ำมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีตามวัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยทรงดำแต่ละจังหวัด การฟ้อนแคน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

http://https://www.youtube.com/watch?v=5huxdKyaKys

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!