“ช่างทองร่วง” ศิลปินแห่งชาติ เปิดบ้านจัดอบรม “ปูนปั้น สรรค์สร้างสู่ลูกหลาน” ครั้งที่ 5 สืบสานศิลปะปูนปั้นเมืองเพชร

“ช่างทองร่วง” ศิลปินแห่งชาติ เปิดบ้านจัดอบรม

“ปูนปั้น สรรค์สร้างสู่ลูกหลาน”

ครั้งที่ 5 สืบสานศิลปะปูนปั้นเมืองเพชร

      เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้งานปูนปั้น เลขที่ 1/1 หมู่ 4 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “ปูนปั้น สรรค์สร้างสู่ลูกหลาน” ครั้งที่ 5 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561 โดยมี นางพิสมัย ทองสมนึก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 170 คน นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และครอบครัวให้การต้อนรับ

          นายทองร่วง กล่าวว่า เพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านศิลปกรรมงานสกุลช่าง โดยเฉพาะงานปูนปั้น ซึ่งเป็นที่นิยมในการประดับตกแต่งเสนาสนะภายในวัด อาทิ อุโบสถ วิหาร เจดีย์ ซุ้มประตู ฯลฯ ที่มีการสืบทอดกันมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงความสำคัญของงานปูนปั้น กลุ่มศิลปะปูนปั้นจังหวัดเพชรบุรีจึงร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 เพื่อสืบทอดและเผยแพร่งานปูนปั้น ให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไปในอนาคต

          ” โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) และโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม, โรงเรียนวัดในกลาง ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชงและโรงเรียนคงคาราม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี มาร่วมกิจกรรมเรียนรู้งานปูนปั้นกับ นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และเรียนรู้ลายปูนปั้นขั้นพื้นฐานกับ นายชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ ช่างปูนปั้นเมืองเพชรครั้งนี้ด้วย ” นายทองร่วง กล่าว

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!