ณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีสืบสานหัตถกรรมป่านศรนารายณ์หุบกะพง

แบรนด์สินค้าขายดีเกรดพรีเมี่ยมสวยงาม สร้างรายได้ปีละกว่าล้านบาท

.ส.ณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี หรือ “คุณณัฐ” อายุ ๔๓ ปี ประธานกลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์ เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า ป่านศรนารายณ์ เป็นไม้ทรงพุ่มขึ้นเป็นกอใบเดียวเรียวยาวคล้ายหอก เป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้ง ชอบแสงแดด มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเม็กซิโก โดย นายพันโทหลวงอรินทรชาติสังหาร ได้นำเข้ามายังประเทศไทยเพื่อปลูกในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาหลวงอรินทร์ฯ ได้เพาะและขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับแนวรั้ว ชาวประมงมักจะนำเส้นใยป่านศรนารายณ์มาทำเป็นเกลียวเชือกสมอเรืออีกด้วย

             ต่อมาในปี ๒๕๑๖ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจราคาน้ำมันสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตเชือกจากใยสังเคราะห์ในประเทศไทยเริ่มหันมาสนใจเชือกป่านศรนารายณ์ ได้ตั้งโรงงานและรับซื้อเส้นใยป่านศรนารายณ์จากชาวบ้านมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต

             ในปีถัดมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเล็งเห็นว่าเส้นใยจากป่านศรนารายณ์มีความเหนียวทนทาน ไม่ผุเปื่อยง่าย เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่าง ๆ จึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมการทำผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์ให้แก่กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์ที่มี นางอารยา เดื่อมขันธ์มณี ซึ่งเป็นมารดาคุณณัฐเป็นประธานกลุ่มฯ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

             คุณณัฐมีโอกาสช่วยงานคุณแม่มาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยรับหน้าที่ดูแลเรื่องการตอบอีเมล์และเอกสาร

ส่งสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่ไม่ได้ทำเต็มตัวเนื่องจากกำลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและกำลังจะเรียนต่อด้านดีไซเนอร์กับการบริหารธุรกิจ คุณแม่ก็ได้ล้มป่วยและถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง จึงตัดสินใจไม่ศึกษาต่อและมารับหน้าที่เป็นประธานกลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์สืบต่อจากคุณแม่จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด ๒๕ คน

          แต่ละวันสมาชิกในกลุ่มจะร่วมกันออกแบบและทำผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์จำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มในแต่ละปีได้หลายล้านบาท

             สำหรับขั้นตอนการผลิตเริ่มจากนำต้นป่านศรนารายณ์จากแปลงปลูกมาขูดกับไม้ไผ่ที่ผ่าซีกเพื่อให้ออกมาเป็นเส้นใย เสร็จแล้วนำไปตากแห้ง ถักเป็นเปียตัดจุก ก่อนนำไปย้อมสี ชุบน้ำยาเพื่อไม่ให้สีตกและนำไปผึ่งลมให้แห้ง จากนั้นก็ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแฟชั่นที่ทันสมัย เสร็จแล้วก็นำเปียหลากหลายสีมาเย็บเป็นรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ออกแบบไว้ เช่น กระเป๋า, หมวก, เข็มขัด, รองเท้า และ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเป็นรูปแบบที่นำแฟชั่นระดับเกรดพรีเมี่ยมสวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยเฉพาะกระเป๋าและหมวกจะได้รับความนิยมจากลูกค้าสั่งซื้อและสั่งทำกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ปีละกว่าล้านบาท

                ขอเชิญมาเลือกซื้อ เลือกชม หรือดูขั้นตอนการผลิตป่านศรนารายณ์ได้ที่ “กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์” ตั้งอยู่ หมู่ ๘ บ้านหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๖-๘๔๔๘๙๒๙, ๐๙๔-๕๓๖๓๕๖๖, ๐๙๘-๕๔๕๑๙๒๘

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!