‘ตลาดนัดแรงงาน  PBRU 2022’

โอกาสทองสำหรับคนกำลังหางาน

.ส.อุดม เอี่ยมลออ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน “ตลาดนัดแรงงาน PBRU ๒๐๒๒”

ภายในงานมีสถานประกอบการด้านต่าง ๆ กว่า ๒๐ แห่ง ที่ต้องการเปิดรับตำแหน่งว่างงานกว่า ๑,๐๐๐ อัตรา และเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานได้สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง นอกจากนี้ยังมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และมีการบรรยายในหัวข้อ “สมัครงานยังไงให้ได้งาน” การเสวนาในหัวข้อ “ความต้องการตลาดแรงงาน ยุค Digital Disruption” เพื่อสร้างแนวทางในการประกอบอาชีพ และการสมัครงาน สำหรับผู้ที่สนใจ

                วันพุธที่ ๑๑ พ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. เชิญผู้ที่กำลังหางานทำและผู้สนใจร่วมงานนัดพบแรงงาน “ตลาดนัดแรงงาน  PBRU 2022” ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๒-๔๘๘๓๘๒ ต่อ ๑๒ , ๐๘๑-๓๗๘๗๑๖๐.

น.ส.อุดม เอี่ยมลออ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!