ตักบาตรเทโวที่วัดเขาพรหมชะแง้ “ข้าวปัด”ข้าวต้มหางเทศกาลออกพรรษา

ช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปี ที่เมืองเพชรบุรีจะจัดให้มี “ประเพณีตักบาตรเทโว” เป็นประเพณีงานบุญที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยที่ วัดเขาพรหมชะแง้ ตั้งอยู่บนยอดเขาชื่อเดียวกันวัด เป็นภูเขาลูกย่อม ๆ อยู่กลางทุ่งนา ฝั่งทิศตะวันออกของถนนเพชรเกษม (ขาล่องใต้) ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านหนองช้างตาย ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี บนยอดเขาประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ รวมถึงเป็นที่ตั้งอุโบสถมีบันไดปูนเป็นทางเดินขึ้นลงมาบริเวณด้านล่างซึ่งเป็นที่ตั้งหมู่กุฏิสงฆ์ ปัจจุบันมี “หลวงพ่อแรม” พระปลัดแรม ปสสฺวโร เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาพรหมชะแง้ บรรดาพุทธศาสนิกชนต่างให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา เมื่อช่วงต้นปีนี้ทางวัดเขาพรหมชะแง้ได้จัดกิจกรรม “เผาข้าวหลามแบบโบราณ” เพื่อจัดหารายได้เป็นเงินค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบำรุงศาสนสถานของวัด เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถจัดงานปิดทองประจำปีได้เหมือนเช่นทุกปี มีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวต่างมาทำบุญอุดหนุนข้าวหลามของวัดกันเป็นจำนวนมาก 

          ในช่วงเทศกาลออกพรรษา “หลวงพ่อแรม” เจ้าอาวาสวัดเขาพรหมชะแง้ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 โดยมีพระสงฆ์ของวัดเขาพรหม-ชะแง้ และพระสงฆ์จากวัดใกล้เคียง สามเณรร่วมรับบิณฑบาต จำนวน 50 รูป ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขโดยผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ถ้ำรงค์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ จัดระเบียบการจราจร เนื่องจากในแต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนตระเตรียมข้าวของมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับปีนี้รัฐบาลประกาศวันหยุดต่อเนื่องถึง 4 วัน ทำให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านและมาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวกันเป็นจำนวนมาก จนพระสงฆ์สามเณรต้องเดินรับบิณฑบาตจากญาติโยมรอบเขาพรหมชะแง้ เริ่มงานตั้งแต่ 8 โมงเช้า 9 โมงกว่าจึงจะแล้วเสร็จ มีหลวงพ่อปลัดแรมเป็นองค์สุดท้ายประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตร

          การทำบุญตักบาตรเทโว คำว่า “เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก เช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน ความสำคัญของวันเทโวโรหณะในตำนานพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อทรงจำพรรษาและแสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา พระนางสิริมหามายา ซึ่งได้สิ้นพระชนม์เมื่อพระพุทธองค์ประสูติได้เพียง 7 วัน พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองที่ทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย

          กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และ สัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็นด้วยกันทั้ง 3 โลกนั้นเอง ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงถือโอกาสใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ที่เดินลงมาจากบนภูเขา ในลักษณะเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ คนสมัยก่อนจึงเรียกว่า “ตักบาตรดาวดึงส์”

          เมื่อถึงวันตักบาตรเทโว พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตรกันที่วัด โดยแต่ละวัดก็จะจัดเตรียมสถานที่ อย่างในตัวเมืองเพชรบุรีปกติแล้วจัดที่บริเวณถนนราชวิถีหน้าพระนครคีรี (เขาวัง) ทราบว่าปีนี้งดจัดงานเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่วนวัดที่มีความพร้อม ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ก็สามารถจัดได้ตามมาตรการสาธารณสุข รูปแบบก็อาจจะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ โดยพุทธศาสนิกชนจะเตรียมอาหารในตอนเช้าจำพวกข้าวสารอาหารแห้ง ขนม น้ำดื่ม อาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้ คือ “ข้าวปัด” “ข้าวต้มหาง” หรือ ข้าวต้มลูกโยน ทำด้วยข้าวเหนียว ผสมกะทิ น้ำตาลทราย ถั่วเขียว เกลือป่น เล็กน้อย ผัดให้เข้ากันแล้วห่อใบมะพร้าวทบไปทบมา เหลือปลายใบไว้ประมาณ 1 – 2 คืบ ใช้ตอกมัดหัวท้ายให้แน่นแล้วนึ่งให้สุก ข้าวปัดมีรสชาติหวาน มัน กลมกล่อม ข้าวเหนียวจะไม่ดิบ หรือแฉะเกินไป คนเพชรบุรีเรียกว่า ข้าวต้ม ชนิดนี้ว่า “ข้าวปัด” โดยมีความเชื่อที่ว่าใครได้รับประทานข้าวปัด แล้วโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ก็จะถูกปัดเป่าให้หมดสิ้นไป ตักบาตรเทโวถือเป็นประเพณีงานบุญสำคัญของคนไทยชาวพุทธในช่วงเทศกาลออกพรรษา.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!