ตัดถนน

นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐเปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่าจากกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี 2563 ตนได้อภิปรายเรื่องการตัดทางหลวงแนวใหม่บริเวณ 3 แยกวังมะนาว ซึ่งเป็นรอยต่อของ จ.เพชรบุรี และ จ.ราชบุรี ให้เป็น 4 แยก หรือโครงการทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ตามนโยบายของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาเพิ่มโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่ แก้ไขปัญหาการจราจรคับคั่งในเส้นทางหลักสู่ภาคใต้โดยเฉพาะ ถ.เพชรเกษม จากแยกวังมะนาว-ตัวเมืองเพชรบุรี ซึ่งปัจจุบันมีรถวิ่งใช้เส้นทางเกือบ 40,000 คันต่อวันยิ่งช่วงเทศกาลการจราจรจะยิ่งแออัดมากขึ้น

                ปัจจุบันโครงการดังกล่าวกรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี 2564 จำนวน 39.55 ล้านบาท เพื่อศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดแล้ว เบื้องต้นจะมีจุดเริ่มต้น โครงการที่บริเวณสามแยกวังมะนาว บริเวณทางแยกต่างระดับบรรจบกันระหว่างทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงหมายเลข 35 (พระราม 2) และสิ้นสุดที่ กม. 36+718 บนทางหลวงหมายเลข 3510 บริเวณสี่แยกเข้า อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ระยะทางรวม 36.80 กม. มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางหลวงแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 14.8 กม. และขยายแนวเส้นทางเดิมจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่อง รวม 22 กม.

                โครงการดังกล่าวจะแบ่งก่อสร้างเป็น 3 ช่วง ได้แก่ช่วงที่ 1 สามแยกวังมะนาว-บ.หนองลังกา (อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี) ระยะทาง 14.8 กม. ก่อสร้างเป็นทางแนวใหม่ 4 ช่อง รวมทางแยกต่างระดับโดยช่วงนี้ต้องมีการเวนคืนที่ดินและก่อสร้างถนนใหม่ทั้งหมด โดยใช้เขตทาง 60 เมตร, ช่วงที่ 2 บ.หนองลังกา-บ.ห้วยศาลา (อ.ปากท่อ) ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3206 ระยะทาง 7.1 กม. ขยายจาก 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทาง อยู่ในเขตทางเดิม 40 เมตร และช่วงที่ 3 บ.ห้วยศาลาอ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นทางแยกเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 3206 กับทางหลวงหมายเลข 3510- สิ้นสุดโครงการที่บ้านจะโปรงบริเวณ สี่แยกเข้า อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3510 ขยายจาก 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทางระยะทาง 14.9 กม. โดยจุดสิ้นสุดโครงการจะต่อเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 3510 หนองหญ้าปล้อง-ยางชุม อ.ท่ายาง

                ทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเสนอรายละเอียดโครงการที่มีพื้นที่ศึกษาครอบคลุม 2 จังหวัด 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี, อ.เขาย้อย และ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรีและดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  เบื้องต้นประเมินวงเงินลงทุนโครงการรวม 3,042 ล้านบาท แบ่งเป็นงบก่อสร้าง 2,650 ล้านบาท และงบฯจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 392 ล้านบาท เมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จในปี 2565 จะเตรียมออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก่อนเสนอขอตั้งงบประมาณก่อสร้างในปี 2566 และเปิดบริการปี 2568 ในอนาคตจะมีการเสนอขอขยายถนน เพิ่มช่องทางจราจรถนนทางหลวงหมายเลข 3510 จากจุดต่อเชื่อมโครงการจาก 2 เลน เป็น 4 เลน ถึงแยกวงเวียนแก่งกระจานต่อไป

                “หากเส้นทางหลวงแนวใหม่ดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางทางหลวงสายสํารองให้ประชาชนเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยลดความแออัดการจราจรบนถนนเพชรเกษมรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวแถบตะวันตกของ จ.เพชรบุรี บริเวณ อ.หนองหญ้าปล้อง อ.แก่งกระจานได้ด้วยขณะเดียวกันขณะนี้การปรับปรุงถนนสายเพชรเกษม (หนองควง)-หนองหญ้าปล้องได้ดำเนินการขยายไหล่ทางถนนเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะเป็นถนนโครงข่ายให้เดินทางมา จ.เพชรบุรีได้สะดวกเพิ่มขึ้นทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณการจัดสร้างถนนทั้งหมดจะใช้งบประมาณประจำปีและงบเหลือจ่าย ซึ่งเป็นคนละส่วนกับงบประมาณในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงคาดว่าจะไม่กระทบกับขั้นตอนและระยะเวลาในการก่อสร้าง” นายสุชาติกล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!