‘ตัวเลขไทย’ สมบัติสำคัญของชาติต้องช่วยกันดูแลรักษา

ปลดล็อกกัญชาผลดีมากกว่าผลเสีย-เครดิตพรรคภูมิใจไทย

ช่วงนี้มีข่าวออกมาและเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันในโซเชียล โดยเฉพาะเว็บไซต์ www.change.orgได้เผยแพร่การรณรงค์ขอให้ใช้“ตัวเลขอารบิก”ในเอกสารราชการไทยแทน “ตัวเลขไทย” อ้างว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและไปสู่ความเป็นสากลส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและประมวลผลข้อมูลดิจิทัลเลยเถิดไปถึงการรณรงค์ให้เลิกใช้ พ.ศ. และเลิกใช้ตัวเลขไทยในทุกมิติ เพื่อความเป็นสากล

            คนคิดแบบนี้คงเป็นประเภทสติเฟื่อง ไม่มีความภูมิใจในความเป็นชาติของตัวเอง มหาอำนาจอย่างจีนได้พยายามคิดค้นพิมพ์ดีดภาษาจีนซึ่งปัจจุบันคอมพิวเตอร์จีนก็สามารถพิมพ์ดีดตัวอักษรภาษาจีนได้ ไม่ต้องไปตามก้นฝรั่ง

“ตัวเลขไทย” ตั้งแต่เลข ๐ – ๙ ทำไมจึงรักษาไว้ไม่ได้ ไม่รู้เขาคิดกันยังไง ก็ปล่อยให้เขาคิดเฟื่องไป อะไร ๆ ก็จะเอาสะดวกเข้าว่า ไม่คิดถึงรากเหง้าความเป็นมาอะไรเลย

            สมัยรัชกาลที่ ๓ ตอนนั้นรัชกาลที่ ๔ ออกผนวช และห่มจีวรแบบมอญ รัชกาลที่ ๓ ท่านทรงอดทน ก่อนวันเสด็จสวรรคต ทรงเรียกบุคคลในราชวงศ์มาสั่งเสียว่าการจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปแต่การห่มจีวรยังเป็นแบบมอญ กาลข้างหน้าเขาจะว่าเอาได้ว่าการห่มจีวรแบบไทยมาสิ้นสุดเอาในสมัยพระองค์ท่าน ขอให้ช่วยกันคิดด้วย เพราะโดยศักดิ์ศรีของชนชาติ เขาพระสงฆ์ไทยห่มจีวรแบบไทยมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว จะต้องมาสิ้นสุดในสมัยท่าน นี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ทรงคิดถึงความเป็นแบบอย่างไทย

ทีนี้ตัวเลขไทยมันเดือดร้อนมันจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องแก้ให้เป็นตัวเลขอารบิกต่อไปก็อาจจะรณรงค์ว่า “ธนบัตรไทย”ก็ไม่ควรมีเลขไทยเพื่อให้สู่ความเป็นสากล

            อะไรที่เป็นสมบัติของชนชาติก็ควรเป็นเรื่องของชนชาตินั้น ๆ ที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษา ช่วยกันเชิดชู ช่วยกันใช้ ไม่ใช่รณรงค์ไม่ให้ใช้ ใครเที่ยวรณรงค์ไม่ให้ใช้มันก็ดูแปลกโดยใช่เหตุ ไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยเหลืออยู่

            จะอ้างว่าตัวเลขไทยมาจากอินเดียหรือเขมร ก็ขอเรียนว่ามาจากอินเดียเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าบอกว่ามาจากขอมหรือเขมร ก็ต้องพิเคราะห์ว่าตัวเลขขอมกับตัวเลขไทยคล้ายกันมาก แต่ไม่ถึงกับเหมือนกันทีเดียว การคิดตัวเลข ๑ – ๐ ใครจะบอกว่าเป็นตัวเลขเขมร ก็ต้องขอบอกว่าเลขเขมรนับได้แค่เลข ๕ เท่านั้น ถ้ามากกว่า ๕ ก็ต้องเป็น ๕+๑, เลข ๗ ก็ ๕+๒ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเลขไทยมาจากเขมร เป็นไปไม่ได้แน่นอน การนับเลข ๑ ถึง ๑๐ มีไม่กี่ชนชาติในโลก ส่วนใหญ่เป็นชนชาติที่เป็นสากล

            ใครจะเลิกใช้ก็แล้วแต่บุคคลนั้น แต่เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังคงใช้ตัวเลขไทย เพราะเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

            ส่วนที่บอกว่าระบบการเชื่อมโยงตัวเลขไปสากล ควรจะใช้ตัวเลขอารบิก ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะกิจที่มีความจำเป็น แต่จะให้ยกเลิกไปเสียทั้งหมดแม้แต่ในหนังสือราชการ ไม่มีใครเห็นด้วยแน่

            ที่เห่อตัวเลขสากล ก็ต้องถามว่าตัวเลขอารบิกที่พวกฝรั่งใช้กัน ก็มีต้นตอมาจากพวกอาหรับ ก่อนสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่นบุกเข้ามาเมืองไทย ก็บังคับให้ไทยใช้ตัวเลขอารบิกเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยก็นำตัวเลขอารบิกมาใช้ในหนังสือราชการ

พอจอมพล ป.ขึ้นสู่อำนาจ ท่านได้สั่งให้ประกาศเป็นมติ ครม.เปลี่ยนมาใช้ตัวเลขไทยเหมือนเดิม แต่ก็มาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งสมัย นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ให้กลับมาใช้เลขฝรั่งในหนังสือราชการได้เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นในช่วงหลังก็มีการใช้เลขไทยกับเลขอารบิกควบคู่กันมา

ลายราชหัตถเลขาของในหลวงรัชกาลที่ผ่าน ๆ มา ก็ทรงใช้เลขไทย ไม่มีพระองค์ใดใช้เลขอารบิค คนไทยจึงควรรณรงค์ให้ช่วยกันดำรงความเป็นไทย ไม่ต้องตามอย่างต่างชาติ

ช่วงนี้ “พืชกัญชา” ได้รับการปลดล็อกแล้ว ซึ่งราชกิจจานุเบกษา ประกาศปลดล็อกพืชกัญชาและกัญชงออกจากยาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่องการปลดล็อกกัญชา มีแต่ผลดี ผลเสียมีน้อยมาก

ตามประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบุรี สมัยรัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ “กัญชาเมืองเพชร”เป็นสินค้าส่งออกลำดับต้น ๆ ของประเทศ อีกทั้งกัญชาของเมืองเพชรบุรี ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นกัญชาที่ดีที่สุดของประเทศไทย คนต่างถิ่นนิยมกันมาก ทราบว่ามีปลูกกันแถว ๆ ท่ายาง แก่งกระจาน ไม่ทราบว่าเป็นเพราะน้ำดีหรือพันธุ์ที่นำมาปลูกดี

ก่อนหน้านี้กัญชาก็ผิดกฎหมาย กระท่อมก็ผิดกฎหมาย บอกว่าเป็นยาเสพติด แต่เมื่อมีการรณรงค์และพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ ก็ปลดล็อกไปทีละอย่าง

คนที่กลัวว่ากิน“พืชกัญชา” และกิน “พืชกระท่อม” จะทำให้ตายเร็ว อายุสั้น เป็นเรื่องไม่จริงทั้งนั้น ในทางการแพทย์พืชกัญชามีประสิทธิผลด้านการรักษาให้อายุยืนมากว่า มีดีมากกว่ามีโทษ ส่วนพืชกระท่อมได้ชื่อว่าเป็นยาขยัน ใครเคี้ยวใบกระท่อมแล้วไม่ต้องไปหาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังกินเลย ขยันทั้งวัน

สงสัยกันหรือไม่ สุรา บุหรี่ มีแต่โทษ ไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายเลย ทำไมจึงไม่มีกฎหมายห้าม ซื้อขายกันเสรีมานานแล้ว

อ.เดชา ศิริภัทร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกัญชาพืชสมุนไพรไทย พูดถึงประโยชน์ของกัญชามานานแล้ว ท่านต่อสู้และพิสูจน์จนได้รับการยอมรับว่าพืชชนิดนี้สามารถรักษาโรคได้และสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้เป็นอย่างดี

ผลเสียของกัญชาคือมีคนจำพวกหนึ่งนิยมเสพกัญชาจนเกินเหตุ เสพแล้วไม่ทำงาน นั่งหัวเราะเฮฮาทั้งวัน อารมณ์ดี ไม่ทำร้ายใคร ผิดกับการดื่มสุรามาก

เวลาไหว้ครูละครชาตรี หรือไหว้ครูช่างศิลปะแขนงต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่เป็นของเครื่องไหว้ครูขาดไม่ได้คือกัญชา เครื่องสังเวยไหว้ครูต้องมีกัญชาอยู่ด้วยเสมอ มีมาแต่โบราณ โดยบรรพบุรุษโดยวัฒนธรรม เขาใช้กัญชามานาน

สมัยก่อนก็ร่ำลือว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านดังของเพชรบุรี ก็มีส่วนผสมของกัญชาในน้ำซุปและพริกตำ เพราะทำให้มีรสชาติหอม-อร่อย

ถ้าเรื่องนี้เป็นเครดิตของ“พรรคภูมิใจไทย” ที่รณรงค์ต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ จนกระทั่งสามารถปลดล็อกกัญชาไม่เป็นพืชยาเสพติดอีกต่อไป ก็สมควรให้เครดิตแก่พรรคนี้

การวิจัยกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา วงการแพทย์ไทยวิจัยกันมานานแล้วและรู้ว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษ เพียงแต่บริษัทยาฝรั่งยัดปากไม่ให้พูด ของดีที่มีอยู่ในเมืองไทยจึงถูกมองข้ามเพราะผลประโยชน์บังตา

ยาดี ๆ ของเมืองไทยที่สกัดจากพืชสมุนไพรมีอยู่จำนวนมาก ไทยเป็นเมืองเกษตร มีดินและน้ำสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เพราะฉะนั้นพืชสมุนไพรจึงปลูกง่าย ขึ้นง่าย มีตลอดทั้งปี แต่ไม่ค่อยส่งเสริมกัน หลงเชื่อแต่ยาฝรั่ง 

ยาไทยมีอยู่ตำรับหนึ่งชื่อ “ศุขไสยาศน์” เป็นยาคัมภีร์ธาตุพระนารายน์ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ควรจะผลิตออกมาเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ป่วยมาก ๆ ไม่ใช่เอาแต่ยาฝรั่งมาให้รับประทาน

ทราบว่าขณะนี้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี มีแผนกแพทย์แผนไทย สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรไทย สมควรได้รับการส่งเสริมอย่างยิ่ง อย่างน้อยก็สามารถผลิตยาที่ออกมาจากภูมิปัญญาไทย ยาไทยจะได้ฟื้นกลับขึ้นมารักษาผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่ง

ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา ผู้ต้องขังหลายจังหวัดที่ติดโควิด ไม่สามารถออกไปรักษาตัวข้างนอกเรือนจำได้ แต่ได้รับประทานยา“ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งเป็นสมุนไพรไทยราคาถูก โดยไม่ต้องรับประทานยา “ฟาวิพิราเวียร์” ที่มีราคาแพง ก็หายจากอาการป่วยโควิด-๑๙ ได้เหมือนกันทุกคน ไม่มีใครได้รับอันตรายเลย.

“พืชกระท่อม” เป็นเหมือนยาขยัน คนปักษ์ใต้นิยมนำมาเคี้ยวกิน เป็นพืชที่หาได้ง่าย กินแล้วไม่กลัวแดด ทำงานกลางแจ้งได้สบาย ๆ ใบกระท่อมมีรสขม หากเคี้ยวกันสด ๆ ได้ ก็ดีกว่าแบบแคปซูล แต่เคี้ยวกระท่อมแล้วอย่าไปตากฝน เพราะอาจจะไม่สบายครั่นเนื้อครั่นตัวได้ เอาใบสด ๆ มาเคี้ยว แล้วซดน้ำตามไปสักอึกสองอึก ขยันทำงานทันตาเห็น ขณะนี้พืชกระท่อมทำเป็นสินค้าส่งออก มีหลายประเทศสั่งไปเพื่อวิจัยสกัดเป็นยารักษาโรค.

———————————-

“….ตัวเลขไทยมันเดือดร้อนหรือมันจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องแก้ให้เป็นตัวเลขอารบิก ต่อไปก็อาจจะรณรงค์ว่า “ธนบัตรไทย” ก็ไม่ควรมีเลขไทยเพื่อให้สู่ความเป็นสากล อะไรที่เป็นสมบัติของชนชาติ ก็ควรเป็นเรื่องของชนชาตินั้น ๆ ที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษา ช่วยกันเชิดชู ช่วยกันใช้ ไม่ใช่รณรงค์ไม่ให้ใช้…”

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!