ตัวแทนประชาชน (วันที่ 16 ตุลาคม 2565)

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดย นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการฯ ออกประกาศ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงมาตรการเข้าเยี่ยมไข้ผู้ป่วยของ รพ.พระจอมเกล้าฯ อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ขณะนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง จึงขอเปลี่ยนแปลงมาตรการเข้าเยี่ยมไข้ผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑. อนุญาตให้เข้าเยี่ยมไข้เฉพาะญาติเท่านั้น ๒. กำหนดเวลาเยี่ยมวันละ ๒ รอบ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมครั้งละ ๒ คน และ ๓. ผู้เข้าเยี่ยมต้องสวมหน้ากากอนามัย(แมสก์)ตลอดเวลาและล้างมือบ่อย ๆ ทั้งนี้ ผู้เข้าเยี่ยมและผู้เฝ้าไข้ต้องไม่มีอาการโรคระบาดทางเดินหายใจ ส่วนญาติเฝ้าไข้ต้องไม่มีโรคระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการต้องตรวจ ATK ถ้าผล ATK พบการติดเชื้อ ต้องให้ผู้อื่นมาเฝ้าไข้แทน…

ขอแสดงความยินดีในโอกาส ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับ “รางวัลบุญถิ่นอัตถากร” ประเภท “อาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท)” รับมอบรางวัลเรียบร้อยแล้ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๙ ก.ย.ที่ผ่านมา…

วัดมหาธาตุ วรวิหาร กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระธรรมรัตนดิลก (สีลภูสิต ภิกฺขุ บุญรวม มีอารีย์) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร ในโอกาสคล้ายวันมรณภาพครบ ๑๘ ปี วันจันทร์ที่ ๑๗ ต.ค.นี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอพระเทพสุวรรณมุนี วัดมหาธาตุ วรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี ฝากเรียนเชิญสาธุชนร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน…

“ผู้พันเก่ง” พ.อ.ประกาศ จันจะนะ ผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่ ๑๕ จัดงาน “วันครบรอบวันสถาปนากองพันมณฑลทหารบกที่ ๑๕” โดยจัดงานทำบุญวันสถาปนาหน่วยในโอกาสครบรอบปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.ที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.ประยุกต์ อุ่นอบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เป็นประธานในพิธีฯ ผู้มีเกียรติได้รับเชิญไปร่วมงานคับคั่ง ณ กองพันมณฑลทหารบกที่ ๑๕ (กองพันล่าง-ค่ายเพชรบุรีราชสิรินธร) ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี…

ขอแสดงความชื่นชม พ.อ.อาร์ม ชงัดเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปในพื้นที่ ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี น.อ.ณรงค์ ขำเขียว รอง ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ เป็นผู้ควบคุมกำลังพลพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน มทบ.๑๕, อบต.บ้านกุ่ม และ ประชาชนในพื้นที่ ออกไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น บรรจุทรายในกระสอบ, วางแนวกระสอบทรายกั้นน้ำ ฯลฯ ร่วมด้วยช่วยกันให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤติอุทกภัยในปีนี้ให้จงได้…

ขอแสดงความยินดีกับ สุพจน์ เพชราภิรัชต์ เจ้าของร้านบ้านขนมนันทวัน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในโอกาสได้รับเหรียญเกียรติคุณ “ผู้อุปถัมภ์ยุวพุทธิกสมาคมฯดีเด่น” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญ ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เมื่อ ๑๒ ต.ค.ที่ผ่านมา…

ศมานันท์ เง่อเนิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ.เพชรบุรี แจ้งว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผลให้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ถูกปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒” นอกจากนี้ยังเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน จากเดิม “ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี” เปลี่ยนเป็น “ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒” จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน…

ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เขต ๒ แทน เสนอ ฉ่ำชื่น ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ ต.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า สัญชัย ปั้นทอง ผู้สมัครหมายเลข ๑ ได้รับเลือกด้วยคะแนน ๓,๘๖๑ คะแนน ชนะ “หมวดขิง” ร.ต.อ.เชิงชาย ยิ้มแย้ม ที่ได้ ๒,๐๑๒ คะแนน ทิ้งห่างกัน ๑,๘๔๙ คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับ โอภาส วงศ์เวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะโปรง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่ง“ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะคร้อมิตรภาพที่ ๑๙๒” ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี…

ข่าวมงคล ชวลิต จงเจริญชัยสกุล เจ้าของบริษัท เขาใหญ่ศิลา จำกัด ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และ จรุงรัตน์ จงเจริญชัยสกุล ภรรยา เชิญผู้มีเกียรติร่วมงานมงคลสมรส ระหว่าง ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล ผู้เป็นบุตรชาย กับ ประวีณ์นุช ศรีดุลยกุลย์ บุตรี ธีระ-ปราณี ศรีดุลยกุลย์ วันศุกร์ที่ ๒๑ ต.ค.นี้ เริ่มเวลา ๐๗.๐๙ น. พิธีขันหมาก, เวลา ๐๗.๑๕ น. พิธีหมั้น, เวลา ๐๘.๑๕ น. พิธีไหว้ผู้ใหญ่, เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสงฆ์, เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีรดน้ำสังข์ และ เวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี…

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ “รองฯแป๊ะ” เสนอ เนื้อจีน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน เขต ๑ รองประธานสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตั้งศพประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมและมีพิธีฌาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อระหว่างวันที่ ๑ – ๖ ต.ค.ที่ผ่านมา ณ วัดเขมาภิรัติการาม ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ครอบครัว “เนื้อจีน” ฝากกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ไปร่วมงาน ขณะเดียวกัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมแทนรองฯแป๊ะ เปิดรับสมัครเมื่อ ๑๐ – ๑๔ ต.ค.ที่ผ่านมา กำหนดวันเลือกตั้งซ่อมในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พ.ย.นี้ มีผู้สมัคร ๒ ราย คือ หมายเลข ๑ ปัญญา ทองท้วม อดีตช่างชลประทาน สำนักงานส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สังกัดกลุ่มพลังชน และ  หมายเลข ๒ บัญชา อังกินันทน์(อิสระ)…

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!