ตัวแทนประชาชน (16 เม.ย.65)

พระครูวาทีวรวัฒน์ ดร. (กล้า วีรรตโน) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดฯ, คณะกรรมการมูลนิธิ
พระเทพสุวรรณมุนี, คณะผู้บริหาร-คณาจารย์โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย, เทศบาลเมืองเพชรบุรี และศิษยานุศิษย์วัดมหาธาตุฯ ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมถวายการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี ที่โปรดเสด็จฯมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ และอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร ณ เมรุวัดมหาธาตุ วรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เมรุ ๙ ยอด สวยงามเป็นฝีมือของ คณะศิษย์วัดใหญ่สุวรรณาราม โดย “หลวงพ่อลูกชุบ” พระครูวัชรสุวรรณาทร เจ้าอาวาสวัดใหญ่ฯ และ “หลวงพี่ป้อม” พระครูวิสิฐพัชราจาร เขมสิริ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ควบคุมการจัดสร้างและติดตั้ง, สมชาย บุญประเสริฐ หัวหน้าทีมช่างปูนปั้นและทีมงานสกุลช่างเมืองเพชร รังสรรค์ผลงานปั้นรูปสัตว์หิมพานต์ประดับรอบเมรุ ขอเชิญสาธุชนชาวเมืองเพชรร่วมถวายการรับเสด็จฯ และร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยพร้อมเพรียงกัน

ชาญชัย อุ้มนุช ผู้ชนะการเลือกตั้งซ่อมเป็น “นายก อบต.บางครก” อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.ที่ผ่านมา แทน “นายกฯเจี่ย” สมชัย วัฒนธรรม ที่ถูก กกต.ให้ออกจากตำแหน่ง ฝากขอบคุณชาว ต.บางครก ที่ให้ความไว้วางใจ ตั้งใจอุทิศตนเพื่อพัฒนา ต.บางครก ให้ดีที่สุด….

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศรัณย์ เกตุทอง จ่าจังหวัดเพชรบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายอำเภอบ้านแหลม” จ.เพชรบุรี โดยไปเข้ารับตำแหน่งแล้วเมื่อ ๔ เม.ย.ที่ผ่านมา เป็นนักปกครองชาวลูกพ่อขุน คณะรัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์ใน จ.เพชรบุรี เคยเป็นปลัดอำเภอแก่งกระจาน, ปลัดอำเภอท่ายาง, จ่าจังหวัดเพชรบุรี

“หลวงพ่อหน่อย” พระพิพิธพัชโรดม (อำนวย อินฺทวณฺโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระรูป จัดงาน “เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก” ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า- กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อ ๑ – ๓ เม.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้องสามัคคีธรรม วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ฝากขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมและร่วมทำบุญ

ไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค) จังหวัดเพชรบุรี ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็น สมาชิก ช.พ.ค. (การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา) กรณีปกติ โดยผู้สมัครจะต้องเป็น ครู, คณาจารย์, ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, บุคลากรทางการศึกษาอื่น หรือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (ไม่เคยลาออกหรือถูกถอนชื่อจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.) ค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ๑,๐๕๐ บาท ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี (ข้างวัดถ้ำแก้ว) ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้ทุกวันทำการ โทรสอบถาม ๐๓๒-๔๒๔๑๒๓, ๐๓๒-๔๒๕๙๐๒…

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณก้อย” รุ่งระตี ศิริชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศเพอร์เฟคจ็อบ จำกัด (บุตรสะใภ้ อุดม ศิริชัย เจ้าของร้านข้าวแกงตำรับแม่ล้วน – อรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย) ในโอกาสได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง “ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี” แทน ดร.เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์ เมื่อ ๒๘ มี.ค.ที่ผ่านมา ณ ร้านชาปู่ชาย่า ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เพชรบุรี..

ปัญหาความไม่เป็นระเบียบในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเรื้อรังมานานปี พ่อค้าแม่ค้าตั้งของขายเต็มทางเท้าหน้าร้านขายของเป็นแนวยาวโดยไม่สนใจระเบียบและกฎหมายบนถนนหลายสาย จนไม่สามารถใช้ฟุตปาธเป็นทางเดินเท้าได้ ต้องลงมาเดินบนถนนเสี่ยงอันตรายจากการถูกรถเฉี่ยวชน วันก่อน กิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ร่วมกับตัวแทนตำรวจ สภ.เมืองเพชรบุรี, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ไปลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อร่วมกันหาแนวทางจัดระเบียบ กวดขันการจราจรและการตั้งวางสิ่งของของพ่อค้าแม่ค้าบนผิวจราจร เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้จำนวนมาก..

วิโรจน์(แดง) ปรีชาธนโชติ เจ้าของร้านอรุณไฟฟ้า ถ.ชีสระอินทร์ ฝากขอบพระคุณ ชัยยะ(ปราย) อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร้าน “ออฟฟิศเมท พลัส สาขาอรุณไฟฟ้า เพชรบุรี” ถ.ดำเนินเกษม (ใกล้น้ำพุ) ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรี เมื่อ ๙ เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งร้านดังกล่าวบริหารโดย คณิศร-บุญญทิพย์ โชติกพนิช บุตรเขยและบุตรสาวของเสี่ยวิโรจน์ และขอบพระคุณ กิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี คณะผู้บริหาร-สมาชิกสภาเทศบาลฯ และทุกท่านที่ให้เกียรติไปร่วมพิธีเปิด (อ่านรายละเอียดสินค้าของร้านได้ในหน้า บทความธุรกิจ “เพชรภูมิ” ฉบับนี้)…

ว่างเว้นจากงานการเมือง บุญยอด มาคล้าย อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ เปิดร้าน “คาเฟ่ อเมซอน” สาขาหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อ ๙ เม.ย.ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ร้านตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเพชรบุรี-หาดเจ้าฯ เยื้องที่ทำการไปรษณีย์ ก่อนถึงชายทะเลหาดเจ้าสำราญ ประมาณ ๑๐๐ เมตร เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. เชิญไปแวะดื่มน้ำชากาแฟและแวะพูดคุยกับ “นายกฯยอด” ได้ เป็นกันเองเหมือนเดิม

สุกัญญา(แจง) มีนา เจ้าของร้านอาหาร “ครัวพฤกษา” อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ฝากกราบขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเสริม มีนา ผู้เป็นบิดา เมื่อ ๑๐ เม.ย.ที่ผ่านมา ณ วัดลุ่มโพธิ์ทอง ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี หากการต้อนรับไม่ทั่วถึง คุณแม่อัมพร มีนา ภรรยาผู้วายชนม์ และ ครอบครัว “มีนา” ฝากกราบขออภัยผ่านคอลัมน์นี้.

อ.ปราณี ติ่งนาพัน และ ครอบครัว “ติ่งนาพัน” ฝากกราบขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ไปร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ อ.สิน ติ่งนาพัน อายุ ๘๑ ปี อดีตครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ-อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เมื่อระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เม.ย.ที่ผ่านมา ณ วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี การต้อนรับหากไม่ทั่วถึง ฝากกราบขออภัยผ่านคอลัมน์นี้.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!