ตัวแทนประชาชน

พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ฝากประชาสัมพันธ์ถึงกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.7) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ว่าที่ประชุม คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดมหาธาตุวรวิหารได้มีมติ ขยายกำหนดการวันบำเพ็ญกุศลศพจาก 50 วันเป็น 10. วัน โดยจะครบกำหนดการบำเพ็ญกุศลดังกล่าวในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 พิธีสวดพระอภิธรรมจะมีทุกค่ำคืนตามกำหนดวันดังกล่าวในเวลา 19.00 น. ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี สาธุชนท่านใด หรือกลุ่มใดคณะใด มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมกรุณาแจ้งได้ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร เพื่อจัดเรียงเป็นลำดับกำหนดการตามนัดหมาย ส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพ เบื้องต้นกำหนดในห้วงระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2564 จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

+ + + + + + + + + +

สิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาซาดจังหวัดเพชรบุรี ฝากประซาสัมพันธ์ ถึงการออกรางวัล “สลากกาชาดการกุศล” เดิมกำหนดออกสลาก วันที่ 25 เม.ย. เวลา 15.00 น. ณ ห้องพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ขอเลื่อนไปออกสลากในวันที่ 9 พ.ค.นี้ เวลา 21.30 น. คืนสุดท้ายของ “งานพระนครคีรี-เมืองเพชร” ณ เวทีกลางงานพระนครคีรีฯ และฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ในการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 เม.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 18.30 – 12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี ขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วม บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในวันและเวลาดังกล่าว

+ + + + + + + + + +

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ “คุณอ้วน” พันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าเมืองเพชร จำกัด ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของ หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี” เมื่อ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอน จ.เพชรบุรี โดยไม่มีคู่แข่ง โดยมี พินิต มีถิรศิริ เป็นเลขาธิการฯ, วุฒิพงศ์ ยี่สาร เป็นเหรัญญิก, วรพจน์ เกียรติชัย พิพัฒน์ เป็นนายทะเบียน, รุ่งระตี อุตวงค์ เป็นปฏิคมฯ พร้อมด้วยกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ อีก รวมทั้งสิ้น 25 คน ส่วน “ประธานฯบอย” ธานินทร์ถิตตยานุรักษ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ที่เพิ่งพ้นตำแหน่งเนื่องจากครบวาระล่าสุดได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการหอการค้าไทย ให้เป็น 1 ใน 76กรรมการ ของ คณะกรรมการหอการค้าไทย ชุดใหม่ ที่มี สนั่น อังอุบลกุล เป็นประธานฯ

+ + + + + + + + + +

อ.จำนงค์ – อ.จุตธิ ตันติรัตนโอภาส และลูกชายคนเก่ง “น้องเคน” วีรภัทร ตันติรัตนโอภาส, ดร.เอกสิทธิ์ ศรีธรรม ลูกเขยประสบความสำเร็จในโครงการบ้านจัดสรรมาแล้วหลายโครงการในห้วงเวลา 38 ปีที่ผ่านมาภายใต้ชื่อ “กรุงเพชรวิลล่า” และ “หัวหินไนซ์บรีซ” ทั้งที่ตัวเมืองเพชรบุรี, อ.ชะอำ และ อ.หัวหิน ด้วยคุณภาพบ้านมาตรฐาน ทำเลดี และราคาไม่แพง ขณะนี้เปิดตัวโครงการใหม่ในทำเลทอง ใกล้ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ใกล้โรงพยาบาลใกล้ถนนใหญ่ ไปมาสะดวก ชื่อ “โครงการบ้านกรุงเพชรเอสเตท” ที่คลองสุเอช ตรงข้ามสะพาน 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีบ้านให้เลือกสรรถึง 200 ยูนิต ถนนในหมู่บ้านกว้างรถเข้าออกถนนใหญ่ได้ 2 ทาง คือ ถ.เพชรเกษม และถนนคลองชลประทาน (คลองสุเอช) จะมีกิจกรรมเปิดตัวโครงการ ในวันศุกร์ที่ 10 เม.ย.นี้ เวลา 16.00. 19.30 น. โดย เชิญผู้มีเกียรติพาลูกหลานไปร่วมงานและร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์, ปั้นดินน้ำมันเกาหลี, ประดิษฐ์วัสดุ, เล่น SURF SKATE, ดนตรีโฟล์คซอง ฯลฯ พร้อมอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน สนใจสอบถามโทร. 081-9864404, 081-9443580

+ + + + + + + + + +

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์แสนประเสริฐ ป่านเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น”ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวรรณคดีไทยอนุสาขาคติชนวิทยา เมื่อ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม มา ณ โอกาสนี้ด้วย

+ + + + + + + + + +

ส่วนอีกท่านหนึ่งคือ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ อาจารย์สาวคนสวยและเก่งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจาก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาการสอนภาษาไทย ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ มา ณ โอกาสนี้ด้วยเช่นกัน

+ + + + + + + + + +

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมาคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือ ก.ตร. ได้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนายพลตำรวจ ยศ “พลตำรวจตรี” ขึ้นไป จำนวน 3 กลุ่มโดย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (ยศ พล.ต.ต.เทียบเท่า ผบก.)ปรากฏชื่อ พ.ต.อ.บัญญัติ เพียรสวัสดิ์รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร (อดีตรอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี) นายตำรวจมือปราบเขยเมืองเพชร อยู่ในกลุ่มรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ด้วยก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับยศ “พลตำรวจตรี” ที่”รองฯบัญญัติ” จะได้รับหลังการโปรดเกล้าฯในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงศ์ตระกูลก่อนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนปีนี้

+ + + + + + + + + +

ขอแนะนำร้านขายยา “ออมบ้านยา” ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านเทพพานิช ใกล้ตลาดนัดทุ่งลม ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็นร้านที่มี สวรรณกมล อริยเกรียงไกร (บุตรสาวคนเก่งของ อ.อรพิน อริยเกรียงไกร อดีตครู รร.เบญจมเทพอุทิศฯ) เป็นเภสัชกรเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.30 น. จำหน่าย ยาแผนปัจจุบันและเวชภัณฑ์อาหารเสริม พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา และบริการ วัดความดันฟรี สอบถาม โทร. 0811985859

+ + + + + + + + + +

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ กฤตวัฒน์ สงวนให้ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ มิตรภาพที่ 192 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)” อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อกลางเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา หลังจากโรงเรียนแห่งนี้ว่างเว้น ผู้อำนวยการมาตั้งแต่ปี 2560

+ + + + + + + + + +

กฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (อดีตนายอำเภอเมืองเพชรบุรี-อดีตปลัดจังหวัดเพชรบุรี-อดีตรอง ผวจ.บุรีรัมย์) ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ตั้งศพบำเพ็ญกุศลพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 18 – 24 มี.ค. ณ วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้วายชนม์ในโอกาสนี้ด้วย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!