ตัวแทน 8 พรรคการเมือง ร่วมเสวนา “นโยบายพรรคการเมืองสู่การพัฒนาเมืองเพชร” จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี และสมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร

ตัวแทน 8 พรรคการเมือง ร่วมเสวนา “นโยบายพรรคการเมืองสู่การพัฒนาเมืองเพชร”

จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ

สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี และสมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร

เมื่อเวลา 09.30 วัน อาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดเวที

หัวข้อ นโยบายพรรคการเมืองสู่การพัฒนาเมืองเพชร จัดโดย สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ นายกสมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร และสมาชิกสมาคมผู้ร่วมจัดงานให้การต้อนรับ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนากว่า 50 คน

          กิจกรรมดังกล่าวมีพรรคการเมืองที่ส่งผู้แทนเข้ารับการเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ส่งตัวแทนพรรค เข้าร่วมการเสวนาจำนวน 8 พรรคการเมือง ประกอบด้วย 1. นายมังกร เจริญผล พรรคอนาคตใหม่ 2. นายบรรพต กำไลแก้ว พรรคภูมิใจไทย 3.นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ พรรคพลังท้องถิ่นไท 4. นายอรรถพร พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ 5. นายหัสพันธ์ เสมเถื่อน พรรคเสรีรวมไทย 6.นายสุเมธ ฉ่ำมะนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 7.นายสมนึก ดีหะสิงห์ พรรคแผ่นดินธรรม และ 8.ดร.ปราโมทย์ เพชรศาสตร์ พรรคเศรษฐกิจใหม่

การเสวนาดังกล่าว มีนายปริญญา ศรีสุคนธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ แบ่งการเสวนาเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเป็นการนำเสนอนโยบายพัฒนาเมืองเพชรบุรี ของแต่ละพรรคการเมือง และช่วงที่ 2 เป็นการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และน้ำท่วม และช่วงที่ 3 เป็นตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา

ทีมข่าวเพชรภูมิ:รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!