ตามรอยเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สืบสานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์บ้านสองพี่น้อง

ตามรอยเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สืบสานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์บ้านสองพี่น้อง

          ช่วงเดือน ๙ เป็นเทศกาลงานประเพณี “ข้าวห่อกะเหรี่ยง” ของชาวไทยกะเหรี่ยงที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในปีนี้ทาง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพี่น้อง และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน ประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา มหามงคลตามรอยเสด็จฯ โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีต ส.ส.เพชรบุรี อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.) ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.เพชรบุรี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอแก่งกระจาน ดร.วัชรา ปิ่นทอง นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานจากสายปัญญาสมาคมฯ พร้อมพิธีเปิดงาน ณ ลานวัฒนธรรมกะเหรี่ยงโปว์ หมู่ที่ ๑ บ้านสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อช่วงเช้าของวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา


          นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอแก่งกระจาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวกะเหรี่ยงในตำบลสองพี่น้อง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๖ สิงหาคม ประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวกะเหรี่ยงให้ความสำคัญ เพราะไม่ว่าลูกหลานจะไปทำงานอยู่ที่ใด เมื่อถึงช่วงเทศกาลงานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงในเดือน ๙ ก็จะกลับมาทำพิธีเรียกขวัญ และผูกข้อมือด้วยเส้นดายสีแดง ซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่า ขวัญของเราอาจจะหลงระเริงไปที่อื่น จึงทำการเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเรา โดยจะใช้เส้นด้ายสีแดงผูกข้อมือทั้งสองข้างในระหว่างทำพิธีเรียกขวัญ ซึ่งในแต่ละครอบครัวจะประกอบพิธีในช่วงกลางคืนก่อนวันข้าวห่อ ๑ วัน และตอนเช้ามืดของวันข้าวห่อ มีเครื่องประกอบพิธีหลายสิ่ง หนึ่งในนั้นคือ “ข้าวห่อกะเหรี่ยง” เป็นข้าวเหนี่ยวห่อด้วยใบผาก หรือใบตองเป็นรูปกรวย นำไปต้มสุก ก่อนนำมามัดผูกติดกับไม้ไผ่ที่เหลาเป็นเส้นเล็กเรียกว่า “พวงข้าวห่อ” เมื่อเสร็จพิธีแล้วจะนำมารับประทานกับ “หน้ากระฉีก” เครื่องเคียงทำจากมะพร้าวขูดผัดกับน้ำตาลโตนด


          นายอำเภอแก่งกระจาน กล่าวว่า การจัดงานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ที่อาศัยและดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีในเขตอำเภอแก่งกระจาน พร้อมทั้งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพี่น้อง จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ในครั้งนี้ราษฎรชาวกะเหรี่ยงได้ถวายชุดกะเหรี่ยงแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยพระองค์ทรงฉลองชุดกะเหรี่ยง ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ ณ พลับพลาที่ประทับริมแม่น้ำเพชรบุรี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดป้าย โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์)


          นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านการทอผ้า และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ โดยเฉพาะเรื่อง “การทอผ้า” ตามที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะภูมิปัญญาทอผ้ากะเหรี่ยงโปว์ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ รวมถึงการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านสองพี่น้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยเสด็จฯ


          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการตามรอยเสด็จฯ การสาธิตและจัดแสดงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงบ้านสองพี่น้อง อาทิ การแข่งขันการทำข้าวห่อเกรี่ยง จัดแสดงและสาธิตการทอผ้ากะเหรี่ยง การประกวดผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี การเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าทอกะเหรี่ยง การประกวดกลองยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ การแข่งขันกีฬาชนเผ่ากะเหรี่ยง รวมไปถึงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนภาคเย็นได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการคณะกรรมการร้านจิตรลาด คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช นายกสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมงานในภาคเย็น


          นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.เพชรบุรี กล่าวว่า ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงเป็นสิ่งที่ควรสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านการทอผ้า สามารถส่งเสริมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านสองพี่น้องให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!