ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ประกาศปิดการจราจร ในช่วงงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ในวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ประกาศปิดการจราจร

ในช่วงงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ในวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก สมเดช ฐิตวัฒนสกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ใน ฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเพชรบุรี ลงนามในประกาศ เรื่องปิดการจราจรงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 ถึง 18 กุมภาพันธ์ โดยใช้พื้นที่จัดงานบริเวณพระนครคีรี เขาวังและบริเวณพื้นที่ด้านล่างโดยรอบ ตำบลค ลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


          ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและให้การจราจรมีความสะดวกคล่องตัวบริเวณสถานที่จัดงานดังกล่าวจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ. ศ. 2522 ออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรดังนี้

          1. ห้ามรถทุกชนิดเดินรถเข้าบริเวณถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกอาชีวะ ถึง แยกเขาวัง ระหว่างวันที่ 9 ถึง 18 กุมภาพันธ์ ช่วงเวลา 17.00 ถึง 24.00 น.

          2. ห้ามรถทุกชนิดเดินรถเข้าบริเวณถนนคีรีรัฐยา ตั้งแต่แยกสระบัวถึงแยกเขาพนมขวด ระหว่างวันที่ 9 ถึง 18 กุมภาพันธ์ ช่วงเวลา 17.00 ถึง 24.00 น.

          3. ห้ามรถทุกชนิดเดินรถเข้าบริเวณถนนเพชรเกษมสายเก่า ตั้งแต่แยกอุทยานรัชกาลที่ 4 ถึงจุดกลับรถเพชรปิ่นแก้ว ระหว่างวันที่ 9 ถึง 18 กุมภาพันธ์ช่วงเวลา 17.00 ถึง 24.00 น.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!