ตื่นตาขบวนวัวเทียมเกวียนแห่เทียนเข้าพรรษาวัดเขาปากช่อง 136 เล่ม มากที่สุดในโลก

ตื่นตาขบวนวัวเทียมเกวียนแห่เทียนเข้าพรรษาวัดเขาปากช่อง 136 เล่ม มากที่สุดในโลก

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามสำนักงานเทศบาลตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง เป็นประธานเปิดพิธีเคลื่อนขบวนเกวียนแห่เทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ของวัดเขาปากช่อง โดยมี พระปลัดเสน่ห์ อนุทสฺสี เจ้าอาวาสวัดเขาปากช่อง นายสงวน จิตต์พุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง นายประยูร พ่วงทอง ประธานชมรมอนุรักษ์วัวเทียมเกวียน-วัวเทียมไถ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          นายสงวน จิตต์พุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากพี่น้องชาวตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัวเทียมเกวียน ซึ่งได้สูญหายไปประมาณ 30 ปี จึงได้พร้อมใจกันช่วยรื้อฟื้นขึ้นมา มีการซ่อมแซมและตกแต่งเกวียนได้สวยงามแข็งแรง ประกอบกับได้รวมกลุ่มผู้มีใจรักในด้านนี้จัดตั้งเป็น “ชมรมอนุรักษ์วัวเทียมเกวียน – วัวเทียมไถ จังหวัดเพชรบุรี – ราชบุรี – กาญจนบุรี” สามารถรวบรวมวัวเทียมเกวียนมาร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาวัดเขาปากช่องอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งปีนี้มีจำนวนวัวเทียมเกวียนร่วมขบวนแห่เทียน จำนวน 136 เล่ม แบ่งเป็นเกวียนสำหรับวัวใหญ่ 105 เล่ม และเกวียนสำหรับวัวเล็ก จำนวน 31 เล่ม รวมจำนวน 136 ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในจังหวัดเพชรบุรี และสามารถกล่าวได้ว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลก

          นายกเทศมนตรี ต.ท่าแลง กล่าวอีกว่า ชาวบ้านตำบลท่าแลงเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการจัดเทียนพรรษาถวายแก่วัดเขาปากช่อง ซึ่งกระทำมาโดยตลอดและได้มีการพัฒนาเป็นขบวนเกวียนแห่เทียนเข้าพรรษานั้น จัดขึ้นสมัย พระครูปัญญาวัชราธร หรือ หลวงพ่อชวน อดีตเจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาปากช่องมี โดยในปีแรกมีขบวนเกวียนจำนวน 30 เล่ม และมีเกวียนเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โดย พระปลัดเสน่ห์ อนุทสฺสี เจ้าอาวาสวัดเขาปากช่องรูปปัจจุบัน ได้สานต่อเจตนารมณ์ของอดีตเจ้าอาวาส ประกอบทุกปีที่จัดขบวนเกวียนแห่เทียนเข้าพรรษาได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามของขบวนเกวียนตลอดทางตั้งแต่ที่ทำการเทศบาลตำบลท่าแลงถึงวัดเขาปากช่อง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร


          สำหรับการจัดรูปแบบขบวนแห่เกวียนเข้าพรรษาของวัดเขาปากช่องในปีนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานได้ดำเนินการจัดขบวนเกวียนแห่เทียนพรรษาแบบประเพณีดั้งเดิม พร้อมทั้งรูปแบบขบวนเกวียนเทิดทูนสถาบันชาติไทย สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวเมืองเพชรบุรี อีกทั้งยังได้เพิ่มขบวนเกวียนที่สื่อถึงความปรองดอง ความรักสามัคคีของคนไทย ดังคำที่ว่า ประเพณีและวัฒนธรรมน้อมนำสู่ความรัก – สามัคคี

          ทั้งนี้การดำเนินงานของ “ชมรมอนุรักษ์วัวเทียมเกวียน – วัวเทียมไถฯ” นอกจากฟื้นฟูวัวเทียมเกวียนในงานประเพณีงานบุญต่าง ๆ ยังปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้ที่เป็นกำลังของเมืองเพชรได้สืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมวัวเทียมเกวียน ได้มีโอกาสเห็นและรับรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ อันจะมีผลทำให้เกิดความรัก ความหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นบัญชี “วัวเทียมเกวียนของจังหวัดเพชรบุรี” เป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวัวเทียมเกวียนกับชาติไทย และจังหวัดเพชรบุรี

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!