ต่อข่าว (30ธ.ค.65)

ในห้วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๕ กระแสการเมืองในระดับชาติมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง ส.ส.และนักการเมืองจำนวนมากได้ลาออกจากพรรคเดิม ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ ตลอดจนมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่ และวางตัวผู้จะเป็นแคนดิเดตดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๖ สำหรับความเคลื่อนไหวของนักการเมืองในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ก่อนหน้านี้ “เพชรภูมิ” ได้นำเสนอให้ทราบเป็นระยะหลังการเปิดตัวของนักการเมืองที่เปิดตัวจะลงสมัคร ส.ส.และได้พรรคสังกัดชัดเจนแล้ว

            กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีข่าวนายกฤษณ์ แก้วอยู่ ส.ส.เพชรบุรี เขต ๑ และนายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต ๓ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกพรรค
พลังประชารัฐ แล้วไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรค
พรรคภูมิใจไทย ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคมที่ผ่านมา

            นายกฤษณ์และนายสุชาติ ร่วมเปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า ตนทั้งสองได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ตลอดระยะเวลา ๓ ปี ๙ เดือน ที่สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคฯ แต่เนื่องจากระบบการเมืองที่เปลี่ยนแปลง กลุ่มการเมืองใหญ่ต้องการส่งบุคคลอื่นลงสมัครในพื้นที่แทนตนทั้งสอง จึงเกิดมีการทับซ้อนของผู้ต้องการสมัคร ส.ส.ในพื้นที่ และปัญหาวิธีการคัดเลือกผู้สมัคร ประกอบกับเมื่อศึกษาแนวนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และนโยบายทำได้จริง อาทิ นโยบายด้านการเกษตร การรู้ราคาก่อนปลูก การประกันความเสียหาย นโยบายด้านสาธารณสุข ขยายสถานพยาบาล กระจายการเข้าถึงช่องทางการแพทย์สู่ชุมชนมากขึ้น นโยบายการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม นโยบายติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ทุกหลังคาบ้าน รวมถึงจักรยานยนต์ไฟฟ้าทุกครอบครัว
เพื่อลดภาระรายจ่ายให้กับครอบครัว และเพิ่มรายรับจากการผลิตกระแสไฟจากการขายคืนไฟฟ้าส่วนเกินกลับสู่ภาครัฐ
โครงการพักหนี้ในระบบ ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกคนละไม่เกิน ๑ ล้านบาท นโยบายขึ้นค่าตอบแทนให้แก่ อสม. ตั้งศูนย์ล้างไตทุกอำเภอ ฯลฯ และนโยบายด้านอื่น ๆ
ที่สามารถแก้ปัญหาช่วยชาวบ้านและสร้างประโยชน์
ให้กับประชาชนชาวเพชรบุรีได้อย่างดี

            พรรคภูมิใจไทยได้กำหนดตัวผู้จะลงสมัคร ส.ส.เพชรบุรี ในการเลือกตั้งปี ๒๕๖๖ โดย นายกฤษณ์ แก้วอยู่ หรือ “ทนายกฤษณ์” เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต ๑ นายฤกษ์ อยู่ดี หรือ “รองฯไก่” รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต ๒ และนายสุชาติ อุสาหะ เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต ๓

            นายสุชาติ กล่าวว่าที่ผ่านมาตนและนายกฤษณ์มีผลงานชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ในตำแหน่ง ส.ส.เพชรบุรี ๓ ปี ๙ เดือนได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้าน
และนำปัญหาชาว จ.เพชรบุรี เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ร่วมผลักดันและพิจารณางบประมาณต่าง ๆ ผ่านสภาเพื่อพัฒนา จ.เพชรบุรี รวมมูลค่าหลายพันล้านบาท อาทิโครงการสร้างถนน ๓ แยกวังมะนาว เป็น ๔ แยก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการคมนาคมสู่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้าง,โครงการบริหารจัดการน้ำด้วยการเดินท่อทั้งระบบจากเขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนแม่ประจันต์ อยู่ระหว่างดำเนินการ,โครงการพัฒนาถนนและไฟส่องสว่างเชื่อมระหว่างเมือง สาย ถ.เพชรเกษม-หนองหญ้าปล้อง และ ถ.ท่ายาง-แก่งกระจาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านท่องเที่ยวเสร็จสมบูรณ์แล้ว, โครงการ
แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเขตป่าไม้ถาวร เขตป่าสงวน และเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งกับประชาชน, โครงการเดินสำรวจออกโฉนดในพื้นที่ จ.เพชรบุรี เก็บตกออกโฉนดตามสิทธิ์ที่ประชาชนควรได้รับจำนวนหลายพันแปลง, โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อเตรียมรองรับความเจริญในพื้นที่ อ.เขาย้อย เนื่องจากมีโรงงานและประชากรทำงานด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน และความเชื่อมั่นนักลงทุน เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ, โครงการออกโฉนดให้กับวัดที่มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินถูกต้อง, โครงการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนสถาน ในวัดสำคัญต่าง ๆ,
โครงการขยายอ่างเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำที่สมบูรณ์ไปยังพื้นที่ขาดแคลน,โครงการสะพานกลับรถเหนือ ถ.เพชรเกษม ฯลฯ ตลอดจนเสนอปัญหาด้านต่าง ๆ
อาทิ การเกษตร การประมง การคมนาคม ปัญหาปากท้อง
รวมถึงปัญหาด้านทางข้ามทางรถไฟทางคู่ในเขตพื้นที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือ

            “นโยบายพรรคภูมิใจไทยมีความชัดเจน ทำได้จริง
เชื่อมั่นว่าชาวเพชรบุรีจะเลือกนายกฤษณ์นายฤกษ์
และตน ซึ่งเป็นคนทำงานมารับใช้ประชาชนเพื่อพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติอีกครั้ง” นายสุชาติกล่าว

            ส่วนความเคลื่อนไหวของตัวแทนพรรคเพื่อไทยที่จะสมัคร ส.ส.เพชรบุรี พรรคได้เปิดตัว นายชัยณาม ว่องไว เป็นตัวแทนพรรคลงสมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต ๒ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวนายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ชาว จ.เพชรบุรี ลงพื้นที่เขต ๑ และนายภาณุมาศ อังกินันทน์ หรือผู้ใหญ่เต๊าะ บุตรชายอดีต ส.ส.ภิมุข อังกินันทน์ ลงเขต ๓.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!