ต้นตาล

ตอนนี้รัฐบาลกำลังมีการประชุมสัญจร ผลาญเงินของรัฐต่อไป แต่จะทำอย่างไร เพราะนายกคุมเงินเอง ก็เอาไปใช้ตามนโยบาย

        เอกชนอย่างผมไม่เห็นได้อะไรเลย ต้องมองตาปริบ ๆ ดูเขาผลาญเงินกัน ไม่เป็นรัฐมนตรีบ้างก็แล้วไป  ต้องมีเพื่อนเป็นนายกฯ จึงจะเป็น รมต.ได้ ตั้งตัวเองไม่ได้ มีอย่างเดียวคือ ปฏิวัติหรือรัฐประหาร โดนจับข้อหาว่ากบฏอีก แล้วถูกเอาไปยิงเป้า

        ต้องเป็นทหารจึงจะปฏิวัติได้  และต้องเป็นพลเอกด้วย ทั้งเป็น ผบ.ทบ.ด้วยอีกต่างหาก ทหารเรือ ทหารอากาศ ไม่เห็นปฏิวัติบ้าง หรือไม่มีกำลังเหมือนทหารบก

        ต้องเป็นจอมพลสฤษดิ์มาเกิดใหม่ หรือจอมพล ป.ก็ได้ หรือสมัยก่อนก็เป็นปรีดีก็ยังได้ หรือเป็นจอมพลถนอมก็ดี เพราะไม่ต้องมีชื่อเสียงมาก

        ผมเป็นเพียง นายรชฏ เจริญฉ่ำ ไม่มีน้ำยา มีแต่น้ำตาลของเมืองเพชร

        ใครเคยเห็นต้นตาลบ้าง ผมว่าน้อยคนที่จะเคยเห็น ต้องเป็นคนสุพรรณ ซึ่งจะมีต้นตาลมาก หรือต้องเป็นคนบ้านนอก เคยทำตาล น้ำตาลหวาน เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึก ขายกันอยู่ทุกวันนี้

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!