“ต้อนรับพวกเราชาวเกษียณ”

สิ้นเดือนนี้      ที่สามสิบ   กันยายน

มีเหตุผล        ที่ต้องจบ   ครบเกษียณ

ข้าราชการ     หกสิบปี     ที่วนเวียน

จำต้องเปลี่ยน หน้าที่       นี้ออกไป

    ผู้เขียนเคย รับราชการ    นานหนักหนา

ถึงเวลา          รันทด       อดไม่ได้

คิดถึงเพื่อน    ร่วมงาน    ประสานใจ

หน้าที่ใคร      ทำหน้าที่   ที่รับมา

    รับบำนาญ จนแก่เข้า เก้าสิบสาม

นั่งดูความ      เป็นไป      ไร้ปัญหา

พอป่วยไข้     ได้หลวง    ออกค่ายา

ยังนึกว่า         ชาตินี้       มีบุญทาน

    มีคนให้     ทำงาน      ผิดกฎหมาย

เราก็บ่าย        เบี่ยงไป     ไม่ประสาน

เอาแต่เรื่อง    ประจำ      ต้องทำงาน

รับราชการ     สบายใจ    แต่ไม่รวย

สำราญ นุชถาวร

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!