ทวารวดีที่บ้านโพธิ์​ใหญ่

ช่วงนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำลังมีโครงการศึกษาข้อมูลทวารวดีในจังหวัดเพชรบุรีอยู่ ผมเองไปมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับทีมศึกษาข้อมูลทวารวดีของมหาวิทยาลัยอยู่บ้าง แต่ไม่ค่อยได้มีเวลาลงพื้นที่สำรวจกับเขา นาน ๆ​ จึงจะได้เข้าประชุมกับทีมคราวหนึ่ง​ แต่ก็ได้พยายามแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์​ต่อมหาวิทยาลัย​อยู่เนือง ๆ

      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 พอประชุมเสร็จ​ อาจารย์​ ดร.วิฑูรย์​ คุ้มหอม​ ชวนไปลงพื้นที่ดูเนินสถูปสมัยทวารวดีที่บ้านโพธิ์ใหญ่​ เมื่อไปถึง
ที่นั่นเราพบเนินสถูปขนาดใหญ่​ ลักษณะเป็นเนินอิฐสี่เหลี่ยม​ มีต้นไม้สูงคลุม​ บนเนินมีการตั้งพระพุทธรูปและศาลเจ้าซึ่งเป็นแหล่งความเชื่อทางศาสนาในยุคปัจจุบัน

      นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนพระพักตร์พระพุทธรูป​ หินบด​ หินดุ
และเศษภาชนะสมัยทวารวดีที่เนินแห่งนั้น

      และเรายังได้ไปวัดเสาธงเรียง​ ซึ่งเป็นแหล่งที่พบชิ้นส่วนอิฐ
ขนาดใหญ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้าง​ และพบหินบดสมัยทวารวดีที่นี่

      สันนิษฐานว่าบริเวณบ้านโพธิ์ใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเป็น
ชุมชนทวารวดีที่สำคัญเพราะพบโบราณสถานที่เป็นเนินสถูปหลาย
แห่ง เช่นทั้ง 2 แห่ง ที่เราไปสำรวจมา และยังมีเนินโพธิ์ใหญ่ที่ถนน
สายบ้านลาดตัดผ่านไปอีก เมื่อผ่านจุดนั้นจะเห็นว่ารถต้องวิ่งข้ามเนิน
สูงอย่างชัดเจน​ นอกจากนี้ยังพบโกลนหินพระพุทธรูปสมัยทวารวดีประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าแป่นใกล้กัน เมื่อดูแผนที่ใน Google map
จะเห็นว่าพื้นที่ของบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นรูปเกือบกลม ตามลักษณะที่พบส่วนใหญ่ของเมืองโบราณสมัยทวารวดี โดยมีแนวด้านทิศใต้เป็นแม่น้ำเพชรบุรี

      ในด้านทิศใต้นี้เมื่อข้ามฝั่งแม่น้ำมาก็จะเป็นบ้านสมอพลือ ซึ่งเป็น
นิคมพราหมณ์มาตั้งแต่สมัยโบราณ​ บริเวณนี้เคยพบชิ้นส่วนหินบด
เช่นกัน ถัดจากบ้านสมอพลือลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หน่อยหนึ่ง
ก็จะเป็นเขาทะโมนซึ่งเป็นเขาลูกโดดและพบเนินสถูปสมัยทวารวดี
ที่นี่เช่นเดียวกัน​ ถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของย่านนี้อีกหนึ่งแห่ง

และถ้าเชื่อมเส้นทางไปยังพื้นที่ด้านใต้ลงไป พบหลักฐานปูนปั้นสมัยทวารวดีที่ถ้ำยายจูงหลาน เขาน้อย ในเขตตำบลถ้ำรงค์ ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดจึงพบหลักฐานสมัยทวารวดีปรากฏอยู่ถึง 4 ตำบล ได้แก่ บ้านลาด สมอพลือ ท่าเสน ถ้ำรงค์ นับเป็นอำเภอที่พบหลักฐานสมัยทวารวดีอยู่มาก

      ผู้คน ชุมชน สมัยทวารวดี ที่ตั้งบ้านเรือนกันอยู่ในบริเวณโพธิ์ใหญ่
คงจะเป็นกลุ่มที่พัฒนาสืบเนื่องมาเป็นชาวเมืองเพชรบุรีในช่วงอู่ทอง
และอยุธยาตอนต้นต่อมา​ ดั่งที่ได้พบสถูป​เจดีย์​ขนาดใหญ่ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเจดีย์แดงที่บ้านไร่พะเนียด สถูปองค์นี้มีลักษณะคล้ายกันกับสถูปวัดพระแก้ว เมืองสรรค์บุรีชัยนาท ซึ่งเป็นศิลปะช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยา
ที่เรียกกันว่ายุคอู่ทอง​

      และในช่วงใกล้เคียงกันนี้จึงได้มีการขยับลงไปตั้งบ้านเมืองกันใหม่ในบริเวณที่เป็นเมืองเพชรบุรีในปัจจุบันโดยมีวัดกำแพงแลงเป็นศูนย์กลางเมือง และตั้งเมืองอยู่ในจุดนี้สืบมาจนถึงปัจจุบัน

          เมืองโบราณทวารวดีที่โพธิ์ใหญ่ เจดีย์อู่ทองที่ไร่พะเนียด
พระปรางค์วัดกำแพงแลง​ และพระปรางค์มหาธาตุกลางเมืองเพชรบุรี​
ล้วนแล้วแต่เป็นหมุดหมายศูนย์กลางชุมชนต้นทางของเพชรบุรี
ที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและค่อย ๆ​ ขยับที่มั่นเรื่อยมา​ แต่ไม่ได้
ห่างไกลกันมาก​ และยังคงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแม่น้ำเพชรบุรี
ตลอดมา

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!