ทสจ.เพชรบุรี จัดกิจกรรม “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 รณรงค์ทุกภาคส่วนลดปัญหาขยะพลาสติก

ทสจ.เพชรบุรี จัดกิจกรรม “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 รณรงค์ทุกภาคส่วนลดปัญหาขยะพลาสติก

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่หอศิลป์รัตนกันทร วัดถ้ำแก้ว ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2561 จังหวัดเพชรบุรี “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยมี น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี นายบรรณารักษ์ เสริมทอง ผอ.สำนักงานจัดการทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน น.ส.วนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

 

          น.ส.วนิดา กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก(World Environment) ในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก โดยปี 2561 นี้ กำหนดประเด็กหลักในการรณรงค์ เรื่อง “Beat Plastic Pollution” มีคำขวัญว่า “รักษ์โลก เลิกพลาสติก( if you can’t reuse it, refuse it)” สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ขึ้น ภายใต้โครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2561 จังหวัดเพชรบุรี “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ได้ตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถลดปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

          น.ส.วนิดา กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ รักษ์โลก เลิกพลาสติก, นิทรรศการการเรียนรู้ “Beat Plastic Pollution”, ฐานกิจกรรมของภาคีเครือข่าย อาทิ ฐานการเรียนรู้การคัดแยกขยะและการนำไปใช้ประโยชน์, ฐานการเรียนรู้การทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ฐานการเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ, ฐานการเรียนรู้ร้านค้าศูนย์บาท, ฐานการเรียนรู้การเพาะกล้าไม้ นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ 10 หน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี ที่ให้การสนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ประกอบด้วย วัดไร่ม่วง(พระราชดำรัส) อำเภอชะอำ, เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง, เทศบาลตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย, โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง, ชุมชนหัวทุ่ง – ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง, โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) อำเภอท่ายางและโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา อำเภอชะอำ ในโอกาสนี้ด้วย

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!