ที่นี่เมืองเพชร  นีโน่ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)

เขตเลือกตั้งเมืองเพชรเริ่มเคลื่อนไหว

การแข่งขันตามระบอบประชาธิปไตย

นับตั้งแต่ลุงตู่รอดจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ
ในประเด็นครบ ๘ ปีแห่งการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุไม่ให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเกินกว่า ๘ ปี โดยตัดสินให้นับ
การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นต้นมา ทำให้ลุงตู่กลับจากการพักปฏิบัติหน้าที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป พยากรณ์ทางการเมืองฟันธงว่าลุงตู่
อยู่ครบวาระในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากสถานการณ์ของฝ่ายรัฐบาลยังคงไม่น่าพอใจ ผลโพลทางการเมืองสะท้อนว่ารัฐบาลได้รับความนิยมน้อยลงต้องสร้างผลงาน
ในช่วงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ความคาดหวังของ
พรรคฝ่ายค้านก็หวังว่าหลังจากการประชุมเอเปค (APEC)
ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยกลางเดือนพฤศจิกายน ลุงตู่จะ
ยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ทุกพรรคจึงเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบ ท่ามกลางความเงียบสงบของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ตอบคำถามใด ๆ ทางการเมือง

ทุกพรรคการเมืองเริ่มเปิดตัวผู้สมัครในจังหวัดต่าง ๆ
อย่างมากมาย สนามการเมืองคึกคักอย่างเห็นได้ชัดเจนรวมถึง
การเคลื่อนไหวในเมืองเพชร ผู้แทนราษฎรแชมป์เก่าจากค่ายรัฐบาลออกตัวช้ากว่าทุกพรรค ขณะที่การเปิดตัวผู้สมัครเมืองเพชรแสดงตนอย่างชัดเจนที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้ง คนเมืองเพชรโชคดี
ที่มีคนเก่ง คนดี คนมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและนับหน้าถือตา
อาสามาเป็นผู้แทนราษฎรกันอย่างคับคั่ง สะท้อนความมั่นคงทาง
การเมืองของประเทศไทยและการเมืองท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็น
การหยั่งรากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข ได้เข้าถึงคนไทยอย่างทั่วหน้าจากรุ่นสู่รุ่นผ่านมา
หลายสิบปี จนเห็นถึงความสำคัญของการเมืองการปกครอง
ที่อำนาจอยู่ที่ประชาชนต้องดูแลกันเอง เลือกสรรคนที่จะเข้าไป
ทำหน้าที่บริหารจัดการบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข คนเสนอตัวอาสามากเท่าไหร่คนเมืองเพชรก็มีตัวเลือกมากขึ้นเท่านั้น

ความน่ากลัวของการเมืองมากที่สุดคือการใส่ร้ายป้ายสี
การปล่อยข่าวลือที่ไม่เป็นความจริง การให้ร้ายทำลายชื่อเสียง ข่าวปลอมที่คนเชื่อว่าเป็นข่าวจริง การสร้างเรื่องราวที่ทำให้คนดีจำนวนมากไม่สามารถเข้ามาทำงานการเมืองได้ การข่มขู่คุกคามด้วยวิธีการทุกรูปแบบเพื่อให้คู่แข่งเกิดความกลัวไม่กล้าแสดงออก การใช้อิทธิพลบีบให้คู่แข่งไม่สามารถหาเสียงสร้างความนิยมจากผู้คนทั่วไปได้ การยืมมือชาวบ้านและหน่วยงานต่าง ๆ สร้างกระแสไม่พอใจต่อผู้สมัครที่ประกาศตัว จนไปถึงการใช้อำนาจเงิน
ซื้อใจประชาชนด้วยการช่วยเหลือทุกวิธีเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง
จนสุดท้ายการซื้อเสียงกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนอันทรงเกียรติให้ทุกระดับของการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การเมืองจึงเป็นเรื่องมืดดำ
เป็นกิจกรรมสีเทาที่ต้องดำเนินการไปอย่างขาวสะอาดแค่
การเลือกตั้ง ขณะที่กระบวนการใต้ดินต่าง ๆ ดำเนินไปอยู่ตลอด
เวลา

การปล่อยข่าวทำลายทางการเมืองเริ่มปรากฏขึ้นในเมืองเพชร การปล่อยข่าวนักการเมืองระดับชาติทำร้ายลูกจนต้องมีคนมารับพาไป แต่ก็ค่อย ๆ มีการแก้ข่าวและข่าวก็ค่อย ๆ เงียบไป การใช้กระบวนการใต้ดินทำลาย
คู่แข่งขันไม่ใช่เรื่องใหม่ นักการเมืองทุกคนต้องระมัดระวังและปกป้องตัวเองให้ได้ คนเมืองเพชรได้แต่รับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหว ไม่ใช่หน้าที่ต้องช่วยเหลือคุ้มครอง
นักการเมืองจากการใส่ร้ายทำลายกัน ความจริงมีหนึ่งเดียวและต้องทำให้กระจ่างชัดจนทุกคนรับได้ ผู้สมัครที่เปิดตัว
ก็ย่อมออกมาอยู่ในที่สว่างทุกคนเห็นได้ แต่คนที่อยู่ในมุมมืดก็จะจ้องทุกฝีก้าวนับแต่อาสาเข้ามาทำงานการเมือง
และจะถูกติดตามทุกฝีก้าวถ้าได้เข้าสู่อำนาจทางการเมือง นี่คือการตรวจสอบทางการเมือง บัดนี้ผู้เปิดตัวเป็นผู้สมัคร
ผู้แทนเมืองเพชรทุกท่านได้กลายเป็นคนสาธารณะ
ท่านต้องรับสภาพนั้นและเข้าใจสภาพนั้น ประชาชนมองอยู่
สื่อมวลชนจ้องอยู่ ทุกฝ่ายต่างทำหน้าที่นำเสนอนโยบาย
นำเสนอความรู้ความสามารถให้เต็มที่ แล้วคนเมืองเพชรจะตัดสินใจในวันเลือกตั้ง

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!