ที่นี่เมืองเพชร (วันที่ 16 ตุลาคม 2565)

และแล้วลุงตู่ก็อยู่ต่อภาคห้า

ผู้แทนเมืองเพชรภาคสองไหม

การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญให้การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทุกคนของประเทศไทย เริ่มนับวาระ
การดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินแปดปี นับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั่นหมายความถึงนายกรัฐมนตรี
คนปัจจุบัน พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งมาแล้ว
เป็นเวลาห้าปีเศษ โดยไม่นับการดำรงตำแหน่งก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ นั่นก็หมายความถึงลุงตู่ของหลานจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปจนหมดวาระการดำรงตำแหน่ง
แต่ถ้าเข้ารับการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็จะดำรงตำแหน่งได้
ไม่ครบวาระเพราะถูกจำกัดเวลาการดำรงตำแหน่งเอาไว้เพียงแค่แปดปีเท่านั้น การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเป็นอันสิ้นสุดและผูกพันทุกองค์กรของประเทศไทย นายกลุงตู่
ที่ได้อยู่ต่อไป ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของลูกพรรค
พลังประชารัฐที่มีคำถามชัดเจนถึงการเปลี่ยนขั้วทาง
การเมือง อันเกิดจากวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของลุงตู่ตามรัฐธรรมนูญจะเหลือเวลาได้อีกไม่มากใน
การเลือกตั้งสมัยหน้า ลูกพรรคหลายคนเริ่มมองหาที่อยู่ไหม

ลุงตู่รอดการตัดสินของรัฐธรรมนูญมาได้ทุกซีซั่น ภาคแรก
นายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๑ เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ภาคสอง
ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าเข้าข่ายเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัย พล.อ. ประยุทธ์ ไม่มีลักษณะต้องห้าม
ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากตำแหน่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ถือว่าเป็น
“เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ภาคสาม ความเป็นรัฐมนตรีของ
พล.อ. ประยุทธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
เรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์  กรณีอาศัยบ้านพักหลวง
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ พล.อ. ประยุทธ์
เป็นผู้มีสิทธิที่จะพักอาศัยในบ้านพักรับรอง ภาคสี่ จากการ
ออกคำสั่ง ม.๔๔ ในเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๒ เพื่อขยายสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้เอกชนออกไปอีก ๔๐ ปี
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา

จนมาถึงภาคที่ ๕ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีว่ายังไม่ครบแปดปี แม้ว่าจะอยู่มาแปดปีแล้ว
แต่การนับปีที่ดำรงตำแหน่งต้องนับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกประโยชน์ให้นายกลุงตู่ได้ไปต่อ
คำถามสำคัญจึงอยู่ที่ผู้แทนเมืองเพชรจากพรรคพลังประชารัฐ
สามคนสามเขตของเมืองเพชร ลุงตู่ได้ไปต่อแต่บรรดา ส.ส.
จะไปต่อภาคสองด้วยหรือไม่ หลังจากดำรงตำแหน่งผู้แทน
แห่งเมืองเพชรด้วยกระแสความสงบจบที่ลุงตู่ เหลือเวลาอีกไม่
กี่เดือนจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่ ก่อนจะครบวาระตามรัฐธรรมนูญสามารถเปลี่ยนพรรคย้ายพรรคได้ล่วงหน้า ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถย้ายไปไหนได้อีก กระแสลุงตู่ลดลงไปตามสายฝนที่โหมกระหน่ำท่ามกลางห่ากระสุนเงินตราก็เริ่มปลิวผ่านไปผ่านมา ขวักเรียก
ขวักเชิญชวนให้บรรดาผู้กระหายได้เข้าไปหา ใครจะทน
ความเย้ายวนเหล่านั้นกันได้นานแค่ไหน

            ผู้แทนปัจจุบันของคนเมืองเพชรเป็นผู้แทนที่มาจากกระแสของลุงตู่ ผู้แทนเมืองเพชรชุดปัจจุบันที่ต้อง
เตรียมตอบคำถามอนาคตว่าจะยังอยู่กับลุงตู่หรือไม่
ผู้แทนเมืองเพชรชุดปัจจุบันที่พร้อมจะต่อภาคสองกับลุงตู่
หรือเปล่า ผู้แทนเมืองเพชรชุดปัจจุบันไม่มีกระแสลุงตู่
จะยืนด้วยขาตนเองไหวหรือไม่ ผู้แทนเมืองเพชรชุดปัจจุบันจะกลายเป็นเพียงผู้แทนสมัยแรกและสมัยเดียวเท่านั้น
ใช่ไหม ผู้แทนเมืองเพชรชุดปัจจุบันจะได้ไปต่อสมัยที่สองร่วมสร้างตำนานลุงตู่ภาคสองในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
หรือจะสละเรือที่ไม่มีกระแสลมพัดผ่านไปหากระสุน
ที่มาหนุนกระแสในสมัยหน้าคงยังหาคำตอบชัดเจนไม่ได้
ท่ามกลางการเปิดตัวของบรรดาผู้สมัครหน้าใหม่ที่จะลงชิงชัยในสมัยหน้าอย่างคึกคัก การได้เป็นผู้แทนเมืองเพชรสมัยแรกก็ว่ายากแล้ว การรักษาให้ได้เป็นสมัยที่สองยิ่งยากกว่า ลุงตู่อาจจะรอดมาถึงห้าภาคแต่หลานลุงตู่จะรอดไปต่อภาคสองได้หรือไม่ รอคำตอบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!