ที่นี้เมืองเพชร (1 ต.ค. 2565)

เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่อสวัสดิการคนเมืองเพชร

การกลับมาของสารพัดสวัสดิการประเทศไทยที่เริ่มตั้งแต่โครงการคนละครึ่ง ตามมาด้วยโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ เป็นไปตามคำเรียกร้องและความต้องการของประชาชนที่หวังจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐในสภาวะข้าวยากหมากแพง หวยออนไลน์ซื้อไม่ทัน น้ำมันขึ้นราคาความหวังของประชาชนจึงไปอยู่ที่เกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแต่ละเดือนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นสวัสดิการสังคมสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ คนพิการ ชาวไร่ ชาวนาชาวสวนที่มีรายได้น้อย ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองการกลับมาของบัตรสวัสดิการของรัฐที่เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์จากการเข้าแถวส่งเอกสารยาวเหยียดเปลี่ยนเป็นการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ตามยุคสมัยย่อมทำให้กระบวนการในการบริหารจัดการข้อมูลง่ายขึ้นยอดจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการแห่งรัฐก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวใคร ๆ ก็อยากได้เงินสวัสดิการของรัฐ แต่รัฐบาลจะหารายได้จากไหนมาจ่ายให้ประชาชน

โครงสร้างภาษีของประเทศไทยไม่สอดคล้องกับการจ่ายสวัสดิการคนในประเทศ โครงสร้างภาษีมูลค่าเพิ่มที่ควรจัดเก็บจะต้องเป็น ๑๐ % และปรับขึ้นไปตามลำดับจึงจะทำโครงการรัฐสวัสดิการได้ แต่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนกล้าขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก ๗ % ที่ใช้มาหลายสิบปีขึ้นเป็น ๑๐ % ได้เลย ต้องขอร้องกันทุกสมัยให้พยายามขึ้นภาษีแต่ก็ถูกยับยั้งทุกครั้ง อย่างน้อยก็ยังดี ที่ไม่ลดภาษีรายได้และภาษีอื่น ๆ ไม่เช่นนั้นประเทศไทยก็จะเข้าสู่สถานการณ์ลดแลกแจกแถมแบบประชานิยมสังคมเป็นสุขแต่ประเทศชาติพินาศฉิบหาย กรณีอย่างประเทศศรีลังกาที่ขณะที่ประสบความยากลำบากทางเศรษฐกิจก็ด้วยเหตุลดภาษีลงมาเพียงแค่ ๔ % เพื่อสร้างความนิยม สุดท้ายทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจเพราะไม่มีเงินรายได้เข้ารัฐเพียงพอที่จะบริหารจัดการปัญหา ค่าน้ำมันไม่มีจ่าย ดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศก็ไม่มีเงินจากไหนไปปลดหนี้ ในที่สุดก็ต้องไปกู้ IMF เจ้าหนี้หลักอย่างเป็นทางการของทุกประเทศที่ประสบปัญหาการเงิน เป็นบทเรียน
ให้กับทุกประเทศได้สังวร

สวัสดิการแห่งรัฐเป็นคำเรียกที่สุภาพ จากเดิมที่เคยเรียกหยาบคายว่าขึ้นทะเบียนคนจน แต่ก็เป็นความจริงที่ทุกคนเข้าใจและยอมรับ ประเทศต้องขึ้นทะเบียนคนจนเพื่อให้รู้ว่าใครบ้างเป็นคนสัญชาติไทย ใครบ้างอายุเกินกว่า ๑๘ ปีที่มีรายได้ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทต่อปี ใครบ้างที่มีทรัพย์สินรวมกันไม่เกินหนึ่งแสนบาท ใครบ้างที่เป็นหนี้เงินกู้อย่างลำบาก ใครบ้างไม่มีบัตรเครดิต ใครบ้างไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ในชีวิต ไม่มีบ้าน ไม่มีรถ ไม่มีคอนโด ไม่มีทาวน์เฮ้าส์ ไม่มีที่ดิน ไม่มีที่อยู่อาศัย ถ้ารู้ตัวว่าเข้าข่ายทั้งตนเองและครอบครัว ไปขึ้นทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่บัดนี้ เมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านก็จะได้เข้าไปยืนยันตัวตน เมื่อยืนยันตัวตนว่าจนจริง แน่ ๆ แล้ว รัฐบาลก็จะขึ้นบัญชี เป็นผู้ได้สิทธิใช้สวัสดิการแห่งรัฐ จากนั้นบัตรประจำตัวประชาชนก็จะกลายเป็นบัตรคนจนโดยอัตโนมัติตามแบบรัฐสวัสดิการไทย ๆ

คนเมืองเพชรมีเท่าไหร่ที่ต้องเข้าระบบสวัสดิการของรัฐ คนเมืองเพชรที่เข้าข่ายก็รีบไปลงทะเบียนเสียตั้งแต่บัดนี้ อย่าไปใกล้ ๆ สิ้นสุดโครงการแล้วค่อยไปลงทะเบียน ความหนาแน่นของคนลงทะเบียนมักจะเป็นประเด็นดราม่าในช่วงท้าย ๆ พร้อมกับคำถามที่ว่าทำไมไม่ทำซะตั้งแต่ตอนนี้ อย่าอายที่เป็นคนจน จงอายถ้าเป็นคนไม่ดี อย่าอายที่จะใช้สวัสดิการของรัฐ เพราะรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง อย่าเป็นภาระของสังคมถ้าสังคมพร้อมที่จะช่วยเหลือและเป็นภาระค่าใช้จ่ายให้กับท่าน อย่านิ่งดูดายกลายเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรไม่สนใจสวัสดิการ
ใด ๆ ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง เขาให้เท่าไหร่ก็เอาเถอะ มันเพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่รอดต่อไป จนกว่าจะลืมตาอ้าปากและยืนหยัดด้วยขาตนเองได้ รับสวัสดิการแห่งรัฐและสำนึกรักแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน เราไม่ปล่อยท่านให้เดียวดาย บ้านเมืองนี้ต้องไม่มีคนอดตาย สวัสดิการแห่งรัฐสวัสดิการแด่คนเมืองเพชร

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!