ธ.ก.ส.สจ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในวันครบรอบการสถาปนา ธ.ก.ส. ปีที่ 52

ธ.ก.ส.สจ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

เนื่องในวันครบรอบการสถาปนา ธ.ก.ส. ปีที่ 52

          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการสถาปนาธ.ก.ส. ปีที่ 52 ที่สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมี คณะครู อาจารย์ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบุรี จำกัด และประชาชนร่วมงานกว่า 50 คน นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรีและคณะให้การต้อนรับ

          นายสามารถ เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปี 2509 เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม และเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. ได้กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการสถาปนาธนาคาร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสังคม และชุมชนมาโดยตลอด ในปี 2561 นี้ ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมในหัวข้อ “52 ปี ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย” เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และสร้างคุณประโยชน์ต่างๆให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วย          นายสามารถ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมสัปดาห์วันออมแห่งชาติและกิจกรรมการรับฝากเงิน โครงการเงินฝาก ดี๊ดี ซึ่งลูกค้าบุคคลทั่วไปและลูกค้าเกษตรกร สามารถร่วมกิจกรรมได้ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

          กิจกรรมภายในงาน ภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 29 รูป, กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ที่ต้องการเลือดในการรักษาและผ่าตัด


          ส่วนภาคบ่าย มีกิจกรรม “เกษตรกรสุขภาพดีกับธ.ก.ส.” โดยการตรวจหาสารเคมีตกค้างและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพประชาชนจำนวน 94 คน, กิจกรรมมอบทุนโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีบัญชี 2561 จำนวน 50,000 บาท 1 ทุนให้แก่โรงเรียนบางจานวิทยา อำเภอเมืองเพชรบุรี , กิจกรรมมอบสัญลักษณ์ร้านค้า QR-Code สตก.เพชรบุรี จำกัด ให้กับเครือข่ายร้านค้า 12 ร้าน, กิจกรรมมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี “ชุมชนต้องเที่ยวเพชรบุรี” จำนวน 15 รางวัล 3 ระดับชั้น ประกอบด้วย ระดับชั้นประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศได้แก่ ด.ญ.ญาดา จีระดำรงธัญญา นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อำเภอเมืองเพชรบุรี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.จิดาภา ศรีคำพงษ์ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม อำเภอชะอำ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ด.ญ.จิราภัค ชวนชม นักเรียนชั้น ป.4/3 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อำเภอเมืองเพชรบุรี, รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ด.ช.ธนาวิทย์ ทองเพชร นักเรียนชั้น ป.4/1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดจันทราวาส อำเภอเมืองเพชรบุรี และ ด.ญ.ทัศนีย์ ทับทิม นักเรียนชั้น ป.4/3 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อำเภอเมืองเพชรบุรี

          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ลักษิกา มิ่งแม้น นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.อาทิติยาภา บุญตามทัน นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อำเภอเขาย้อย, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.อรทัย สุขเจริญ นักเรียนชั้น ม.1/5 โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี, รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ด.ช.ก้องกล้า คำพิทูล นักเรียนชั้น ม.2/4 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อำเภอเมืองเพชรบุรี และด.ญ.ศิริกัญญา มีศิริ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม อำเภอชะอำ

          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและป.ว.ช. รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายธีรศักดิ์ ไทยเดิม นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายกนกทัศน์ ขำทวี นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.ณัฏฐกานต์ แจ้งจิต นักเรียน ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี, รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ น.ส.กลมรัตน์ หัสมี นักเรียน ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรีและน.ส.สุกัญญา อยู่นันท์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี

          ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานมอบทุนโครงการอาหารกลางวัน, มอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี “ชุมชนต้องเที่ยวเพชรบุรี” และมอบสัญลักษณ์ร้านค้า QR-Code สตก.เพชรบุรี จำกัด ให้กับผู้ที่ได้รับเลือกและได้รับรางวัลตามกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

http://https://www.youtube.com/watch?v=Xh_uUeCoHeM

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!