ธ.ก.ส.สาขาบ้านลาด ชวนเยาวชนส่งภาพวาดเข้าประกวด ในหัวข้อ “ชุมชนต้องเที่ยวเมืองเพชร” ชิงทุนการศึกษารวม 3 หมื่นบาท

ธ.ก.ส.สาขาบ้านลาด ชวนเยาวชนส่งภาพวาดเข้าประกวด

ในหัวข้อ “ชุมชนต้องเที่ยวเมืองเพชร” ชิงทุนการศึกษารวม 3 หมื่นบาท

          นายภูมิ ตันติรังสี ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. สาขาบ้านลาด กล่าวว่า ธ.ก.ส.สาขาบ้านลาด เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานภาพวาดระบายสีในโครงการประกวดวาดภาพ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ชุมชนต้องเที่ยวเมืองเพชร” ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี นำเสนอวิถีชีวิตของคนเมืองเพชร ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ในมุมมองของตัวเองผ่านผลงานภาพวาดระบายสี เพื่อแสดงให้ผู้อื่นได้รับทราบ หรือสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด เกิดการสร้างคุณค่าของชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

          สำหรับกติกาการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชุมชนต้องเที่ยวเมืองเพชร” แบ่งการประกวดของเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และ ปวช. (ปี 1 – ปี 3) โดยผู้เข้าประกวดแต่ละระดับสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้น ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 30 x 42 เซนติเมตร ไม่จำกัดเทคนิคในการวาดภาพ ที่สำคัญผลงานเข้าประกวดทุกภาพ จะต้องวาดภาพสัญลักษณ์ “ชุมชนต้องเที่ยว” ลงในภาพวาดด้วย ทั้งนี้ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง และไม่เคยได้รับรางวัล ๆ มาก่อน ผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นทรัพย์สินของผู้จัดการประกวด สามารถนำไปจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

          ด้านรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี แบ่งตามประเภท ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – ม.3) รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 4,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 6,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 4,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

          นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานภาพวาดได้ด้วยตนเอง หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รวบรวมส่งได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านลาด เลขที่ 42/29 หมู่ 6 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ภายในวัน จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ทำการประกาศผลวัน พุธ ที่ 25 ก.ค. ในงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ทำการ ธ.ก.ส.สาขาบ้านลาด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายศักรินทร์ เกิดผล โทร. 097-240-2227.

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!