นศ.อาชีวศึกษาเพชรบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศวาดภาพคนเหมือน ทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ ๒๗

นศ.อาชีวศึกษาเพชรบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศวาดภาพคนเหมือน

ทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ ๒๗

          น.ส.กมลรัตน์ หัสมี นักศึกษาแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ชั้น ปวช.๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการวาดภาพ (Drawing) การวาดภาพคนเหมือน (ระดับชาติ) ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมี นายทรงธรรม ขำทวี ทำหน้าที่ครูผู้ควบคุม

          นายทรงธรรม ขำทวี หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา น.ส.กมลรัตน์ หัสมี นักศึกษา ปวช.๒ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและระดับภาคกลาง เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยปีนี้กำหนดวาดภาพเหมือนบุคคลหญิง (อายุระหว่าง ๑๖ – ๒๐ ปี) ใช้เทคนิคการวาดภาพน้ำหนักขาวดำ ด้วยดินสอ EE ชาร์โคล เครยองบนกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ชนิดผิวเรียบ โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรอบชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาคจำนวน ๕ ภาค รวมจำนวน ๑๕ คนเข้าทำการแข่งขันระดับชาติ โดยผู้เข้าแข่งขันทำการจับฉลากเลือกมุมสำหรับตำแหน่งการนั่งวาดภาพตามหมายเลขที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด ใช้ระยะเวลาในการแข่งขัน ๕ ชั่วโมง ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. มีหลักเกณฑ์การตัดสินและให้คะแนนดังนี้ ๑) การจัดองค์ประกอบภาพ ๑๐ คะแนน ๒) สัดส่วน โครงสร้าง ๒๐ คะแนน ๓) เทคนิค น้ำหนัก แสง-เงา ๒๐ คะแนน ๔) ความเหมือนและการถ่ายทอดอารมณ์ ๓๐ คะแนน ๕) ความสมบูรณ์ขั้นสำเร็จ ๒๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน ผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่า ผลงานภาพเหมือนของ น.ส.กมลรัตน์ หัสมี ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน

          น.ส.กมลรัตน์ กล่าวว่า เตรียมตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ ๒ โดยมีอาจารย์ทรงธรรม ขำทวี เป็นครูผู้ฝึกซ้อมคอยให้คำแนะนำ เริ่มต้นจากการคัดลอกภาพเหมือนบุคคลจากผลงานของศิลปิน รวมถึงการฝึกวาดภาพเหมือนจากบุคคลจริงและภาพถ่ายจากมุมมองตำแหน่งการนั่งทิศทางต่าง ๆ ทั้งด้านหน้าตรง ด้านข้างเฉียงทำมุม ๔๕ องศา และด้านข้างทำมุม ๙๐ องศา เทคนิคการลงน้ำหนักแสงเงา รวมถึงการถ่ายทอดอารมณ์ของผู้ที่เป็นแบบในการวาดภาพ โดยเฉพาะดวงตา สีหน้าท่าทางที่ต้องถ่ายทอดให้เข้าถึงอารมณ์บุคคลที่เป็นแบบให้ได้มากที่สุด.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!