นักเลงกลอนนอนเปล่าก็เศร้าใจ

          วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ชมรมนักกลอนเมืองเพชร นำโดย .จตุพร

บุญประเสริฐ ประธานชมรม พร้อมด้วยคณะ ได้มาเป็นวิทยากร
ค่ายยุวกวี วันนี้ตรงกับวันธรรมสวนะ เด็กนักเรียนจึงสวมชุดสีขาว การอบรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้น ป.๕-๖ เข้ารับการอบรม ๘๐ คน

          เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนห่างเหินจาก
การเรียนกับคุณครูในห้องเรียน ต้องเรียนทางจอคอมพิวเตอร์ การสอนวันนี้จึงเป็นความสนุกสนานที่เด็กได้เรียนกับครู แม้จะปิดแมสก์ แต่ก็ยังสนุกกับการเรียนกลอนสี่และกาพย์ยานี ๑๑ เรียนรู้ฉันทลักษณ์ ได้ฝึกเขียนจริง และนำเสนอผลงาน วันนี้คอลัมน์ “กลอนที่รักฯ” ขอนำเสนอผลงานของเด็ก ๆ
ที่เลือกแล้วว่า เขียนได้ดีแบบเด็ก ๆ ใส ๆ  เป็นผลงานสด ๆ  ที่เขียนในเวลาอันรวบรัดมาเล่าสู่กัน

          หัวข้อแรก เป็นกลอนสี่ในระดับประถมปีที่ ๔ ในหัวข้อ “ทำดีมีสุข”

ทำดีมีสุข      เป็นทุกข์เสียใจ

                ทำดีเอาไว้                         คนไทยทำดี

                พวกเราคนไทย                    ทำได้ทุกที่

                พวกเราทำดี                       เรามีความสุข

เด็กหญิงกานต์มณี รุ่งเรือง ชั้น ป.๔/๑

                       ทำดีมีสุข                          มีทุกข์ประจำ

                     พวกเราควรจำ                          เป็นคำสอนไว้

                     แต่งคำกลอนที                          เป็นปีแต่งได้

                     จำไว้ขึ้นใจ                                แต่งได้สักที

เด็กชายอัครชัย พันธ์อ้น ชั้น ป.๔/๑

        หัวข้อที่ ๒ ในระดับชั้น ป.๕ เป็นกาพย์ยานี ๑๑ หัวข้อ “เมืองเพชรเมืองอาหาร”

                              เมืองเพชรเมืองอาหาร      เรามีร้านขายมากมาย

                     มีขนมหลากหลาย                     ลูกตาลเชื่อมกล้วยบวชชี

                     มีอาหารทะเล                            อย่าลังเลมีคนดี

                     โตนดเพชรบุรี                            นั้นขึ้นชื่อเลื่องลือชา

เด็กหญิงธนัญญา พัดกระจ่าง ป.๕/๑

เมืองเพชรเมืองอาหาร

                     เมืองเพชรเมืองอาหาร                มีของหวานให้กินกัน

          มีขายอยู่ทุกวัน                                     น่ากินจังอร่อยดี

          อยากกินหอยปลาปู                             มีขายอยู่กันทั้งปี

          ขนมมีหลายสี                                       มาเมืองเพชรของเด็ดจัง

เด็กชายรัฐภูมิ ตะกรุดทอง ป.๕/๓

        ฝีมือการเขียนกาพย์ยานี ๑๑ ในระดับชั้นประถมปีที่ ๖ ในหัวข้อ
“เมืองเพชรเมืองอาหาร”

                     เมืองเพชรเมืองอาหาร                สืบทอดนานมาหลายปี

          ลองชิมอร่อยดี                                     ขนมหวานมีมากมาย

          อีกทั้งแกงหัวตาล                                  ลองมาทานมีหลากหลาย

          มาเพชรอิ่มทั้งกาย                                อิ่มทั้งใจน่าจดจำ

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อาศจินดา ป.๖/๑

                เมืองเพชรเมืองอาหาร                ทำน้ำตาลจากโตนด

          ลูกตาลมีประโยชน์                               ทำอาหารได้หลากหลาย

          เช่นทำแกงหัวตาล                                ขนมหวานอีกมากมาย

          อนุรักษ์ไม่สูญหาย                                ภูมิปัญญาเพชรบุรี

เด็กชายปัณณวัฒน์ ทั่งเหล็ก ป.๖/๑

        ผลงานทั้งหมดที่เด็ก ๆ เขียน คณะกรรมการได้ตรวจดู และคัดเลือกงานที่เขียนได้ถูกต้อง ไพเราะ ตรงตามหัวข้อเรื่อง ให้คะแนนและจัดลำดับที่ ๑-๓ เพื่อรับรางวัลและเกียรติบัตรในงานวันสุนทรภู่ที่ทางโรงเรียนจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส

                ฉบับหน้ามีสำนวนกลอนจากท่านผู้อ่านในโอกาสวันสุนทรภู่
ที่เพิ่งได้รับ ต้องขออภัยในความล่าช้านะคะ และยังมีงานน่ารัก ๆ จากการอบรม
เขียนกลอนวันนี้ด้วย สวัสดีค่ะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!